Laat je inspireren!
Laat je inspireren!

Hieronder lees je het relaas van enorm boeiende gesprekken die medewerkers van Group Casier hadden met personen die actief zijn binnen de circulaire economie.

 

De interviews leerden ons vooral dat de circulaire economie heel veel kanten uit kan gaan en dat iedereen er een ander idee over heeft, en het ook op een andere manier aanpakt. Enkele kernwoorden die we vooral onthouden, zijn ‘modulair’, ‘korte keten’, ‘duurzaam’. Het verhaal van onderstaande ondernemers wordt bekeken vanuit een standpunt People, Planet & Profit.

 

We wensen je heel veel leesplezier en vooral bakken inspiratie.

Jan Minne
Vanheede Environment Group
“Kunstmatige intelligentie heeft een mooie toekomst in de circulaire economie”

Onder het motto Towards a circular world, in a sustainable way stelt Vanheede Environment Group alles in het werk om afval zoveel mogelijk een nieuwe, nuttige toepassing te geven. “Als geïntegreerd milieubedrijf beheren we 2247 afvalstoffen”, vertelt CFO Jan Minne. “Steunend op onze basisfilosofie, de circulaire economie, wordt het ingezamelde afval opnieuw grondstof of groene energie.”

Tim Vancouillie
Adviesbureau E-Luse
“Rekening houden met de koolstofafdruk van elke grondstof”

Wat doen we nu? Zullen we het binnen tien jaar nog op die manier kunnen doen? Kunnen we vandaag al een transitietraject opstarten om na te gaan of er voor bepaalde materialen en productieprocessen duurzamer alternatieven zijn? Voor Tim Vancouillie, oprichter van E-Luse, zijn dat cruciale vragen die elke ondernemer zich vandaag moet stellen.

Marijke Bouciqué
Voka West-Vlaanderen
“Circulaire economie is hefboom voor rendabele innovaties”

“Vandaag leeft het thema circulariteit meer dan ooit”, stelt Marijke Bouciqué van Voka West-Vlaanderen vast. “De ondernemers zijn op zoek naar wat, waarom en hoe. Voka voorziet opleiding en biedt via projecten begeleiding aan ondernemers die meer circulair willen gaan ondernemen. En met netwerkevents helpen we ze om gelijkgestemde partners te vinden.”

Carl Baekelandt
Concordia Textiles en PurFi
“De circulaire economie is zich explosief aan het ontwikkelen”

Gebruikte textielvezels verwerken tot nieuwe vezels die de kwaliteit van de virgin vezels evenaren of zelfs overtreffen, dat is de bestaansreden van PurFi Global. Deze joint venture is voor 50 procent in handen van het Belgische Concordia Textiles. “De circulaire golf stopt niet en zal ook nooit meer stoppen”, stelt Carl Baekelandt, CEO van Concordia Textiles.

Julie Lietaer
European Spinning Group en Ariadne Innovation
“Circulariteit vraagt een systematische gedragsverandering”

De textielsector verduurzamen, dat is de drijfveer van Julie Lietaer, co-CEO van European Spinning Group en oprichtster van Ariadne Innovation. “Als je een beetje begaan bent met de toekomstige generaties, kan je niet anders dan rekening houden met de milieu-impact van textielproductie en-distributie. Het moet de ambitie zijn om in een gesloten kringloop te werken.”

Eva Verraes
HERW!N, collectief van sociale circulaire ondernemers
“Sociaal ondernemerschap is cruciale hefboom voor circulaire economie”

Talenten herwinnen combineren met grondstoffen herwinnen. Zo luidt de persoonlijke mantra van Eva Verraes en van de werkgeversfederatie die ze leidt. “De leden van HERW!N zijn actief als sociale circulaire ondernemers. Ze creëren zinvolle en duurzame jobs voor mensen uit kansengroepen en helpen mee onze ecologische voetafdruk verkleinen.”

Marjola Maes
Degels Metal
“Betere traceerbaarheid en positievere communicatie nodig”

Op een warme manier een transparante flow volgen in de metaalkringloop en het metaalverwerkingsproces, dat is de bestaansreden van Degels Metal. Group Casier sprak met medezaakvoerder Marjola Maes. “We proberen ons product zo zuiver mogelijk te maken zodat onze partners het beter kunnen recycleren en we samen de kringloop sterker maken.”

Herman Wenes en Philippe Tavernier
Grensland is Circulair
“Circulariteit vraagt samenwerking over sectoren en grenzen heen”

Met het project Grensland is Circulair streeft de bedrijventerreinvereniging Platform Grensland Menen-Wervik naar collectieve en circulaire afvaloplossingen. Group Casier polste bij twee bezielers van het project naar hun visie op de circulaire economie. “Circulariteit moet breed gezien worden en het lokale niveau overstijgen, het heeft geen grenzen behalve de wereld zelf”, klinkt het bij parkmanager Herman Wenes en consultant Philippe Tavernier.

Johan Bonner
Material Mastery, design & innovation agency
“Het grote doel van circulair ondernemen is de CO2-uitstoot drastisch verminderen”

“Laat ons snel het oude gedachtegoed van ‘concurrent’ achter ons laten”, roept Johan Bonner van het design- en innovatieadviesbureau Material Mastery op. “In de circulaire economie zullen er nieuwe netwerken ontstaan van bedrijven die op elkaar zijn aangesloten. Hoe vroeger je je positie in de markt kunt waarmaken, hoe interessanter op termijn.”

Dries De Pauw
Renewi
“Met circulaire toepassingen de klimaatnoodsituatie aanpakken”

Afval bestaat niet. Vanuit die visie geeft Renewi afval een tweede leven. “Door afval niet te storten of te verbranden, houden we waardevolle materialen in de productiekringloop”, stelt Dries De Pauw, Director Sales & Marketing bij Renewi. “Secundaire grondstoffen creëren is lang niet het enige doel van recyclage. Hoogwaardige alternatieven bieden voor de almaar schaarser wordende nieuwe materialen is minstens even belangrijk.”

Lieven D’hont
Peerby.be en Freefloat.be
“Gedeeld gebruik als nieuwe norm introduceren”

Voor Lieven D’hont, medeoprichter van Peerby Belgium en Freefloat, zijn deeleconomie en circulaire economie onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Gedeeld gebruik van producten die we maar zelden nodig hebben, is een van de oplossingen voor overproductie en overconsumptie. Met een klein beetje meer moeite kunnen we de efficiëntie van één product enorm doen toenemen.”

Caroline Van der Perre
RAFF Plastics
“Plastics hebben onterecht een negatief imago”

“Door een goede inzameling en verwerking van plastics is een goede recyclage en dus een langere levensduur mogelijk.” Aan het woord is Caroline Van der Perre, mede-eigenaar en manager van RAFF Plastics. Hoe gaat dit recyclagebedrijf om met de circulaire uitdagingen? “Afval een nieuw leven geven, daar draait alles om.”

Sandrino Vierstraete
pvc-bouwprofielen Deceuninck
“Gerecycleerd pvc voldoet aan hoogste kwaliteitseisen”

Het pvc dat Deceuninck gebruikt voor de productie van onder andere ramen en deuren kan minstens tien keer worden gerecycleerd zonder zijn mechanische eigenschappen te verliezen. “Dankzij deze hoge recycleerbaarheid kunnen we de levensduur van pvc dus verlengen van 35 jaar naar 350 jaar”, stelt Sandrino Vierstraete, Production Director Europe bij Deceuninck.

Chris Van de Voorde
JUUNOO, Modulair wandsysteem
“Van hergebruik de norm maken in de bouw”

JUUNOO ontwikkelde een herbruikbare tussenwand die op het einde van zijn leven niet gesloopt maar gedemonteerd en hergebruikt wordt. “Ons doel is om de wereldwijde markt te betreden en dé referentie te zijn voor herbruikbare designwanden”, verkondigt Chris Van de Voorde, oprichter en CEO van JUUNOO.

 

Julie Huntz
Brussels Recycling Metal
“Circulair produceren en consumeren vraagt een langetermijnvisie”

“Het thema circulariteit leeft echt de laatste jaren, het is leuk om te zien dat er meer bewustzijn komt.” Aan het woord is Julie Huntz, administratief directeur bij Brussels Recycling Metal. “In een circulaire economie komt het erop neer de volledige levenscyclus van een product goed te bekijken: de juiste grondstoffen kiezen en ecodesign hanteren om efficiënt te kunnen gebruiken, verwerken en recycleren.”

Chantal Saelen
Medezaakvoerder Moderna Products
“Volop inzetten op kwaliteit zodat producten langer meegaan”

De essentie van circulair produceren in één zin samenvatten? Voor Chantal Saelen, medezaakvoerder van Moderna Products, kan het ook in één woord: futureproof. “We laten ons leiden door het principe van betterness: elke beslissing die we nemen, moet van de wereld een betere plaats maken.”

Stéphanie Kint
Ingenieurs- en adviesbureau Greenfish
“In de circulaire economie is technologie geen doel op zich, wel een hulpmiddel”

“We moeten meer respect tonen voor materialen en meer kennis erover vergaren”, is de overtuiging van Stéphanie Kint, projectmanager bij Greenfish. “We stimuleren onze klanten om niet alleen naar de output te kijken maar ook naar de input: vanwaar komt die en kunnen er met ecodesign stappen voorwaarts gezet worden op vlak van circulariteit en duurzaamheid?”

Stefaan Deboosere
Trevi Environmental Solutions
“In Reduce, Reuse & Recycle is Reduce het belangrijkste woord”

Trevi Environmental Solutions is een wereldwijd actieve partner voor milieutechnologie en -advies. “Reduce, Reuse & Recycle is de aanpak waar Trevi voor staat”, klinkt het bij Stefaan Deboosere, medeoprichter en CEO van Trevi. “De grootste onmiddellijke winst is in reduce te maken: vermijd vervuiling en laat minder energie en grondstoffen verloren gaan.”

Emmanuel Devriendt
The Pots Company
“Duurzaam omgaan met wat de natuur ons geeft”

Met duurzame bloempotten en plantenbakken het verschil maken voor mens, milieu en maatschappij. Zo omschrijft Emmanuel Devriendt de missie van The Pots Company. “We mikken op duurzaamheid in ontwerp en gebruik, maar ook duurzaamheid op het gebied van materialen. Voor onze potten en bakken kiezen we daarom resoluut voor robuuste, gerecycleerde en recycleerbare grondstoffen.”

Gunther Bamelis
maatwerkbedrijf ‘t Veer
“De korte keten is een belangrijk element in de circulaire economie”

Volgens Gunther Bamelis van maatwerkbedrijf ‘t Veer is circulariteit een woord dat soms te snel in de mond wordt genomen en vaak niet in de juiste context. “Circulariteit mag niet beperkt blijven tot producten één keer recycleren. In een echte circulaire economie kan je de gerecycleerde materialen blijven hergebruiken en dus inzetten als grondstof.”

Hans Boels & Bart Vanpoucke
Bedrijvengroep Lybover
“Minder afval dankzij hoogtechnologische scheidings- en verwerkingsprocessen”

Lybover RECYCLING levert hoogwaardige oplossingen om materiaalstromen te sorteren en valoriseren. Ziet ook deze speler een verschuiving richting meer circulariteit? Iedereen Circulair ging hierover in gesprek met Hans Boels, CEO van Lybover, en Bart Vanpoucke, Business Unit Manager bij Lybover RECYCLING.

Gerben Foulon
elektronicarecycler Mirec
"Uitputting natuurlijke hulpbronnen voorkomen door edele metalen te recupereren"

Mirec Recycling verwerkt overtollige en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). “Wij maken de materialen klaar voor hergebruik en recyclage”, vertelt business development manager Gerben Foulon. “Om een circulair productieproces mogelijk te maken, is het uiterst belangrijk dat R&D-afdelingen wereldwijd van bij het ontwerp rekening houden met de mogelijkheden en vereisten voor hergebruik of recyclage.”

Philip Marynissen
VITO en Vlaanderen Circulair
“De circulaire economie heeft nood aan standaardisering en rechtszekerheid”

Bedrijven actief in de circulaire economie ondervinden vaak financieringsproblemen voor hun innovatieve projecten. “De druk vanuit de financiële wereld op om korte termijn een verdienmodel te realiseren, staat haaks op de langetermijnvisie van een circulair businessmodel”, merkt Philip Marynissen op. Vanuit VITO en Vlaanderen Circulair trekt hij mee aan de kar om dat soort knelpunten weg te werken.

Kristof Hots
maatwerkbedrijf WAAK
“Sterk geloof in samenhang tussen sociale en circulaire economie”

Maatwerkbedrijf WAAK in Kuurne creëert sinds 1965 duurzame tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “We zetten volop in op markten waarin circulariteit en meer algemeen duurzaamheid centraal staan en waarin samenwerkende partners elkaar versterken”, klinkt het bij directeur Sales & Marketing Kristof Hots.

Werner Annaert
afvalbeheerder SUEZ
“Op een duurzame manier grondstoffen hergebruiken”

Werner Annaert is Director Business Development and Material Resources Management bij SUEZ. “Correct afvalbeheer mogelijk maken, is nog altijd onze eerste opdracht. Daarnaast is SUEZ voor productiebedrijven een belangrijke partner in de omschakeling naar de circulaire economie.”

Dries Laperre
creative product innovation agency Surplace
“Duurzaamheid en circulariteit moeten hand in hand gaan”

“Een echt circulair product bestaat niet”, is de overtuiging van productontwikkelaar Dries Laperre. Circulariteit is voor hem meer een denkwijze, een strategie om tot een product te komen. “Maar het is niet de enige strategie. Intussen weten we dat goede producten in de breedste zin duurzaam moeten zijn.”

Jeroen Raeijmaekers
digitaal schermproducent en -leverancier Q-lite
“Zo weinig mogelijk verschillende materialen zo zuiver mogelijk in de keten blijven houden”

Bij Q-lite, producent en leverancier van led- en lcd-schermen, is duurzaamheid een van de belangrijkste speerpunten. “Met ons ‘Display as a Service’-businessmodel zetten we als bedrijf grote stappen voorwaarts in de circulaire transitie”, benadrukt duurzaamheids- en communicatiemanager Jeroen Raeijmaekers.

Bart Proot
Product design & development agency Shells&Skins
“Op naar een korte en eenvoudige supply chain dicht bij de consument”

“De verantwoordelijkheid van de producent om elk product dat hij naar buiten brengt ook terug te nemen voor hergebruik of recyclage.” Zo vat Bart Proot, oprichter en zaakvoerder van Shells&Skins en RedStars, circulariteit in één zin samen. “Ik denk dat het nu hét moment is om circulair te gaan ontwerpen en produceren.”

Henri Decruy
designmeubelmerk Topp and Legg
“Kwalitatieve materialen en modulair systeem dragen bij tot langere levensduur”

Met aanpasbare tafels van Belgische makelij schrijft de jonge ondernemer Henri Decruy enthousiast mee aan het circulaire verhaal. “Bij Topp and Legg gaan we voor uniek Belgisch design, exclusiviteit, duurzaamheid en een zo kort mogelijke keten.

Stany Vaes
Denuo, Belgische federatie afval- en recyclagesector
“Duurzaam materiaalbeheer essentiële schakel in circulaire economie”

“Een zo lang mogelijk gebruik en hergebruik van bestaande materialen stimuleren en bevorderen”, zo vat Stany Vaes de rol van Denuo in de circulaire economie samen. “Onze baseline luidt shaping the future of used materials. De Denuo-leden – Belgische bedrijven in de afval- en recyclagesector – zijn altijd bezig met gebruikte materialen die ze opnieuw willen inzetten.”

Philippe Verstraete
DRUMDRUM, steel drum reconditioning
“Maximaal inzetten op hergebruik”

Philippe Verstraete is CEO van DRUMDRUM, een bedrijf in Rumbeke dat vaten klaarstoomt – of zoals hij zelf zegt: ‘reconditioneert’ – voor hergebruik. “Volgens mij kan en moet er veel meer ingezet worden op hergebruik. Verhoudingsgewijs wordt er momenteel veel over recyclage gepraat en nog te weinig over hergebruik. Onze niche is het hergebruik van vaten, maar er zijn nog veel andere producten die geschikt zijn voor hergebruik.”