GreenfishBeeld02
Stéphanie Kint
Ingenieurs- en adviesbureau Greenfish

Auteur:

Elien De Both, Corporate Consultant bij Group Casier, e.de.both@casier.be

profiel37zw
“In de circulaire economie is technologie geen doel op zich, wel een hulpmiddel”
“In de circulaire economie is technologie geen doel op zich, wel een hulpmiddel”

“We moeten meer respect tonen voor materialen en meer kennis erover vergaren”, is de overtuiging van Stéphanie Kint, projectmanager bij Greenfish. “We stimuleren onze klanten om niet alleen naar de output te kijken maar ook naar de input: vanwaar komt die en kunnen er met ecodesign stappen voorwaarts gezet worden op vlak van circulariteit en duurzaamheid?”

Greenfish stimuleert en adviseert ondernemingen en overheden die hun duurzaamheidsbeleid willen uittekenen, versterken of versnellen. Het ingenieurs- en adviesbureau begeleidt de duurzaamheidstransities van strategie tot implementatie. “Het is geen klassiek consultancybureau”, benadrukt Stéphanie Kint. “Het merendeel van de ongeveer 160 consultants verspreid over vijf kantoren (Brussel, Antwerpen, Amsterdam, Parijs en Lyon) zijn ingenieurs. Zij bieden bedrijven en overheden ondersteuning van A tot Z in duurzaamheidsprojecten. Op het vlak van energie kan een bepaald bedrijf bijvoorbeeld al duidelijke ambities hebben, maar nood hebben aan technische begeleiding en opvolging. Een ander bedrijf kan dan weer nood hebben aan strategisch advies om een beleid rond CO2-reductie en energie-efficiëntie uit te dokteren. Greenfish biedt in beide gevallen begeleiding, hoofdzakelijk vanuit een ingenieurswetenschappelijke insteek.”

Volgde je zelf ook een ingenieursopleiding?

Stéphanie Kint: “Als burgerlijk ingenieur-architect ben ik eigenlijk een beetje een buitenbeentje bij Greenfish (lacht). De meeste collega’s zijn ingenieurs in de chemische of materiaalkundige tak. Door de combinatie van ingenieurswetenschappen en architectuur weet ik veel over materialen. Dat komt me als projectmanager in de tak ‘afval en circulariteit’ goed van pas.”

Waaruit bestaat jullie dienstverlening rond afval en circulariteit?

“Binnen ‘afval en circulariteit’ leggen we ons toe op afvalbeheer (downstreamoplossingen), ecodesign en marktstudies. Bij veel van onze klanten leeft het besef dat inzicht in de afvalstroom belangrijk is. Greenfish doet een audit en zet een roadmap met korte- en langetermijndoelstellingen uit om afval te verminderen, beter te recycleren … De ingrepen kunnen snel en eenvoudig zijn maar kunnen ook verder gaan: kan er bijvoorbeeld aan leverancierszijde iets veranderen? Van daaruit leggen we de link met circulariteit: we kijken dus niet alleen naar de output/downstream, maar ook naar de input: vanwaar komt die en kan er met ecodesign verder gegaan worden? Hoe draagt afvalbeheer bij aan de CO2-doelstellingen van een bedrijf? Heel wat bedrijven willen ook nieuwe activiteiten opzetten binnen de circulaire economie. Greenfish komt dan tussen om de opties te bekijken en becijferen. Ik doe deze job heel graag. Duurzaamheid en circulariteit raakt veel mensen en departementen binnen een bedrijf of overheid. Ik kom dus met veel mensen in contact en werk met veel mensen samen. Het is leuk om te ervaren hoe enthousiast en gemotiveerd ze zijn om iets te veranderen.”

“Op vlak van circulariteit en duurzaamheid ligt innovatie vaak in een slimmer ontwerp of businessmodel.”
Stéphanie Kint
Binnen een bedrijf is het soms moeilijk om iedereen mee te krijgen. Ondervind je dat ook?

“Uiteraard. Verandering is altijd moeilijk. Niet iedereen is meteen overtuigd van de impact van een bepaalde ingreep, bijvoorbeeld beter sorteren. Terwijl als iedereen meedoet, zijn kleine beetjes echter snel een groot volume. Daarom doen we binnen bedrijven bijvoorbeeld ook vaak workshops en duiden we ambassadeurs aan. Duurzaamheid is niet langer de verantwoordelijkheid van één manager op een eiland maar eerder van medewerkers uit alle departementen. Het duurzaamheidsbeleid komt niet meer van een duurzaamheidsteam dat overal los van staat, het is nu meer geïntegreerd. Hopelijk is duurzaamheid in de toekomst een second nature en worden we eerder overbodig.”

Wat is voor jou de essentie van een circulaire economie?

“Meer respect tonen voor materialen en meer kennis erover vergaren. We moeten meer ‘materialist’ zijn, niet in de klassieke zin van het woord, wel door meer waarde te hechten aan de dingen die we kopen en de materialen waaruit ze bestaan. Dat gaat van kleren tot bouwmaterialen. Als je voor kwaliteit gaat en voor materialen die weinig impact hebben op het leefmilieu, dan heb je daar op lange termijn ook als mens baat bij en je portefeuille ook.”

Welke innovaties kunnen de transitie naar een circulaire economie versnellen?

“Op vlak van circulariteit en duurzaamheid ligt de innovatie vaak in slimmer ontwerp of businessmodel. Veel bedrijven zijn nog altijd heel klassiek: er zijn grondstoffen, daar wordt iets van gemaakt en daar komt afval bij kijken. We kunnen proberen om minder afval te produceren en beter te sorteren, maar soms moet je het over een andere boeg durven gooien. Misschien kunnen er bepaalde producten geleased worden? Misschien kan het product anders gemaakt worden door in plaats van een klassieke extrusiemachine een 3D-printer te gebruiken waardoor veel minder afval geproduceerd wordt? Klassieke productiebedrijven zijn niet gewoon om op die manier te denken, zij moeten echt die mindswitch gaan maken, Greenfish kan hen daarin bijstaan. Meestal beginnen we met het management om hen de voordelen van de switch duidelijk te maken. Als zij mee zijn, dan is het makkelijker om het verder te laten doorsijpelen in het bedrijf. Het is een werk van lange adem want iedereen moet mee zijn. Dat maakt het interessant maar tegelijkertijd ook moeilijk. Daarna volgen de andere diensten, bijvoorbeeld de aankoopdienst: kan het bedrijf andere materialen aankopen, bepaalde verpakkingen herdenken …? Liefst worden daar dan ook KPI’s aan gekoppeld als incentive zodat de motivatie blijft want business as usual is gemakkelijk om op terug te vallen. Als het ‘waarom’ echt duidelijk, zijn mensen meestal sneller bereid om mee te gaan. Dan komen er ook heel creatieve oplossingen, wat leuk is om te zien.”

Welke rol spelen nieuwe technologieën in de circulaire economie?

“Ik zie technologie als een belangrijk hulpmiddel maar het ontwikkelen mag geen doel op zich zijn. Technologieën ontwikkelen om ze te ontwikkelen heeft weinig nut. De grootste uitdaging bestaat erin meer op lange termijn te denken en te kijken wat er gebeurt na gebruik door de consument. Natuurlijk bestaan er heel wat nuttige technologische toepassingen. Ik denk bijvoorbeeld aan applicaties om spullen te delen, zoals Peerby, of platformen waarop bedrijven afvalstromen kunnen aanbieden. Dat soort technologieën hebben we te danken aan de huidige sterke connectiviteit die vroeger niet bestond.”

Welke circulaire toepassing heeft een beperkte kostprijs, maar een grote impact?

“Beter sorteren! Zelfs ik die er heel veel vanaf weet, twijfel soms nog over bepaalde zaken, zeker met de vernieuwde blauwe zak. Het heeft heel veel impact, als ik zie hoe een kleine hoeveelheid verkeerd gesorteerd afval de recyclagestroom kan vervuilen. Het is iets heel kleins en als de reflex erin zit, kost het niet eens zoveel extra moeite.”

Past Greenfish ook intern de principes van duurzaam en circulair ondernemen toe?

“Jazeker! Het is een van de redenen waarom ik echt graag bij Greenfish werk: we walk the talk. We zijn een redelijk jong bedrijf met heel gemotiveerde mensen. We sorteren strikt, hebben een mobiliteitsbudget, elektrische plooifietsen, poolwagens, onze teambuildings zijn bijvoorbeeld opruimacties, op onze fysieke events is vegetarisch de standaardkeuze en zijn vlees of vis een mogelijke uitzondering ... Dat reflecteert zich natuurlijk ook op persoonlijk vlak want zo raak je makkelijk geïnspireerd om bepaalde extra dingen te doen.”

Van events gesproken, jullie organiseren jaarlijks een Green Mind University. Kan je daar wat meer over vertellen?

“We proberen om op onze jaarlijkse Green Mind University veel verschillende mensen en bedrijven aan het woord te laten over hun duurzaamheidsprojecten. Met de toespraken en debatten willen we mensen en ondernemingen inspireren om aan hun duurzame transformatie te beginnen of om ze te versnellen. Ze komen allemaal uit verschillende sectoren maar delen een gemeenschappelijk belang: een stand van zaken krijgen op het gebied van duurzaamheid en inzicht verwerven hoe ze hun eigen ambities kunnen waarmaken en bijdragen aan klimaatneutraliteit.”

Hoe krijgen we het grote publiek mee in de omschakeling naar een circulaire economie?

“We hebben allemaal wat de gewoonte om als we over duurzaamheid spreken het vooral te hebben over wat niet goed gaat: de dreiging, het klimaat, de overstromingen …, terwijl het ook een positief verhaal kan zijn. Spullen delen via Peerby heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat ik al heel veel leuke mensen heb leren kennen in mijn buurt. En door tweedehands te kopen heb ik al een paar leuke en originele stukken met een verhaal kunnen verzamelen. We moeten misschien vaker een positief verhaal brengen, wat jullie ook doen met deze website. Verder vind ik het belangrijk dat we het niet doen voor die 2° C minder maar dat we inzien dat het voor onszelf ook echt een meerwaarde kan zijn. Als het is om binnen 100 jaar resultaat te zien, dan blijft het een ver-van-mijn-bedshow maar als het vandaag je leven beter kan maken, dan krijgen we veel meer mensen en bedrijven mee. Voor bedrijven geldt dat ook voor de competitiviteit. Als mensen de keuze hebben tussen twee gelijkaardige producten, waarvan het ene duurzaam is met een visie en het andere zonder, zullen meer en meer mensen voor het duurzame optie gaan. Ook kostenbesparingen, bijvoorbeeld door het restafval te reduceren, zorgen ervoor dat bedrijven vlugger mee zijn.”

Nog een slotbedenking?

“Samenwerken is ontzettend belangrijk als we duurzaam en circulair willen worden. We zijn allemaal afhankelijk van anderen, bijvoorbeeld van leveranciers. Alles heeft zijn weerslag doorheen de supply chain. De kunst bestaat erin om iedereen mee te krijgen en samen te werken. Ik heb ook ergens gelezen dat vrouwen aan de top daar beter in zijn dan mannen maar er zijn nog maar weinig vrouwen aan de top terug te vinden. Ook daar ligt dus nog een ferme uitdaging.”

Blij dat we nog eens een vrouw aan het woord konden laten!

 

Lees zeker ook onze interviews met Caroline Van Der Perre (RAFF Plastics), Julie Lietaer (European Spinning Group / Ariadne Innovation), Eva Verraes (HERW!N), Julie Huntz (Brussels Recycling Metal), Marjola Maes (Degels Metal) en Chantal Saelen (Moderna Products).

 

Meer lezen over Greenfish