Jeremy Cousin
Jérémy Cousin
CIV

Fotograaf:

CIV

Auteur:

Paul-Emmanuel Casier, Managing Director bij Group Casier, p-e.casier@casier.be

Casier-PaulEmmanuelZwW
“Onze digitale voetafdruk verkleinen door slim met serverwarmte om te springen”
“Onze digitale voetafdruk verkleinen door slim met serverwarmte om te springen”

Een zo goed als koolstofneutraal datacenter ontwerpen: dat is de uitdaging die Jérémy en Sébastien Cousin aangingen toen ze de leiding van CIV op zich namen. De twee Alternative Data Centers die ze in Noord-Frankrijk uitbaten, bewijzen dat het wel degelijk mogelijk is om de koolstofvoetafdruk van een datacenter gevoelig te verkleinen door de warmte te benutten die de servers afgeven.

CIV is eerst en vooral een mooi familieverhaal. “Onze vader, Serge Cousin, was altijd al nieuwsgierig naar de wereld om hem heen”, vertelt Jérémy Cousin. “Als ondernemer in hart en nieren was hij gepassioneerd door elektronica en techniek, en al snel kriebelde het bij hem om zijn eigen onderneming te starten. Hij hield goed de ogen open en zag welke behoeften er ontstonden in de razendsnel evoluerende wereld, waarin de ene verbluffende technische vernieuwing de andere opvolgde. In 1974 richtte hij CIV op, een bedrijf dat gespecialiseerd is in alle services die IT draaiende houden: onderhoud, beveiliging van technische installaties, netwerken, serverlokalen ... Sindsdien is CIV voortdurend gegroeid, voortgestuwd door de visionaire dynamiek van zijn oprichter. In 1996 gingen mijn broer en ik aan de slag in het familiebedrijf, en enkele jaren later namen we de fakkel over. Sébastien werd algemeen directeur, ik bestuursvoorzitter.”

Wat is circulariteit voor jou in één zin?

Jérémy Cousin: “De circulaire economie hergebruikt wat we als 'afval' zouden kunnen beschouwen. Zulke restproducten hebben nog een meerwaarde in andere economische sectoren, die ze gratis als grondstof voor iets nuttigs kunnen gebruiken.”

Jérémy Cousin
Hoe draagt CIV bij aan de omschakeling naar een circulaire economie?

“De digitalisatie is niet meer uit ons dagelijkse leven weg te denken. Kmo's kunnen bijna niet meer werken zonder digitale ondersteuning. Datacenters worden tegenwoordig beschouwd als een van de beste oplossingen om bedrijfsgegevens veilig te bewaren. Maar zo'n systeem draaiende houden vraagt enorm veel energie en erg specifieke materialen. CIV weet hoe zwaar dat alles weegt op het milieu en wilde daarom het concept van serverhosting vanaf de basis heruitvinden. Daarom hebben we in 2010 en 2016 twee Alternative Data Centers geopend, één in Sainghin-en-Mélantois bij Rijsel en één in Anzin, in de buurt van Valenciennes.”

“Technologie is een onuitputtelijke bron van warmte die we kunnen opvangen, opslaan en nuttig inzetten.”
Jérémy Cousin
En daar hebben jullie een manier gevonden om de afvalwarmte die de servers afgeven, te hergebruiken?

“Inderdaad. Door het klimaat in die streken kunnen we koude lucht van buiten gebruiken om de servers te koelen. En via een dynamisch geothermisch circuit gebruiken we de warmte die de servers in onze Alternative Data Centers afgeven om omringende gebouwen gratis te verwarmen. De installatie wisselt dus warmte en koude uit: een echte win-winsituatie! Sinds 2021 beschikken de Alternative Data Centers van CIV over het certificaat ISO 50001 voor rationeel energiebeheer, een mooie erkenning voor de inspanningen die we al jaren op dat vlak leveren. Algemeen gezegd is ons 'ultieme' doel dat onze Alternative Data Centers deel gaan uitmaken van een positieve cyclus waar iedereen baat bij heeft. Zo willen we de energiekosten terugdringen en de restwarmte van de servers maximaal gebruiken, samen met onze buren.”

Hoe zie je de rol van de technologie binnen de circulaire economie? Wie zijn de pioniers op dat vlak?

“Technologie ligt aan de basis van onze overconsumptie, maar in onze sector is het ook een onuitputtelijke bron van warmte die we kunnen opvangen, opslaan en nuttig inzetten. Technologie is dus noodzakelijk, maar tegelijk moeten we systematisch de impact ervan op het milieu in het oog houden. In een ideale wereld zou technologie klimaatneutraal zijn. De pioniers op dat vlak zijn de dieren, de bossen, de oceanen, Moeder Natuur ...”

CIV, Alternative Data Centers
Welke circulaire innovatie zie je doorbreken?

“Datacenters die bedrijven verwarmen met hun eigen servers. Om het met de woorden van de Franse scheikundige Antoine Laurent de Lavoisier te zeggen: “Niets gaat verloren, niets wordt gecreëerd, alles wordt getransformeerd.”

Welke circulaire toepassing heeft een beperkte kostprijs, maar een grote impact?

“In onze sector is er de switch van servers in de hoofdzetel van bedrijven naar Alternative Data Centers. Die stap brengt erg weinig kosten met zich mee en levert ondernemingen achteraf zelfs een besparing op. Het effect is enorm: geen autoritten meer, geen enkele vorm van onderhoud meer, een 60 % lagere energiefactuur voor de hoofdzetel en dus ook een veel lagere CO2-equivalentuitstoot ...”

Hoe kunnen we als individu meer bijdragen aan een circulaire economie?

“Door de tijd te nemen om onze manier van consumeren te analyseren en door ons afval, onze verplaatsingen, voeding, verspilling enzovoort onder controle te krijgen.”

Hoe krijg je het grote publiek mee?

“Dat is een goede vraag waar ik niet meteen een antwoord op heb. Onze westerse maatschappij is namelijk erg consumptiegericht en lage kosten passen niet echt in zo'n visie. Door de kosten voor energie, vervoer, water enzovoort te verhogen, zouden we de consumptie kunnen verlagen. Maar daardoor neemt de ongelijkheid tussen sociale groepen alleen maar toe. Het is een ingewikkelde rekensom. Er bestaan wel oplossingen, maar die moeten beter worden uitgewerkt.”

Wat voor oplossingen heb je in gedachten?

“Een eerste voorbeeld: meer investeren in zonnepanelen voor gezinnen. Mensen worden aangemoedigd om te sparen op bankrekeningen die niets opleveren en zelfs energie verbruiken. Wat als ze zouden weten dat 7000 euro op een spaarrekening elk jaar enkele tientallen euro's oplevert, maar dat dezelfde investering in zonnepanelen in Frankrijk goed is voor ongeveer 400 euro aan inkomsten per jaar? En dan hebben we het nog niet eens over de energiebesparing van 15 % én over de meerwaarde van hun woning als ze die verkopen. Wat het energieverbruik van huishoudens betreft, is ook een warmtepomp zeker het overwegen waard. Door de warmte in de lucht te benutten helpt zo'n installatie het verbruik met 50 % te verlagen. Een elektrische radiator van 2000 W produceert bijvoorbeeld 2000 W aan warmte, terwijl een warmtepomp van 1000 W 4000 tot 5000 W aan warmte opwekt. Door inkopen te doen in buurtwinkels, beperken gezinnen hun verplaatsingen en dus hun kosten. En auto's die volledig elektrisch (voor in de stad) of hybride (voor langere verplaatsingen) kunnen rijden, zijn ook een stap in de goede richting. Kort gezegd kunnen we het grote publiek volgens mij dus meekrijgen door hun portemonnee een plezier te doen en hun dagelijkse leven en comfort te verbeteren. Erop wijzen dat een kleinere milieu-impact een lager energieverbruik en dus een lagere factuur betekent, is volgens mij een overtuigend argument.”

Hoe past CIV in een globale aanpak voor duurzaam ondernemerschap?

“Bij CIV bouwen we op de zeven pijlers die algemeen gelden als de basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen of mvo: 1) verantwoord bestuur, 2) respect voor de mensenrechten, 3) goede arbeidsrelaties en -voorwaarden, 4) milieu, 5) eerlijke praktijken, 6) consumentenkwesties en 7) gemeenschap en plaatselijke ontwikkeling.”

Kun je wat meer vertellen over hoe CIV omgaat met consumentenkwesties?

“In ons geval zorgen onze CIV-teams er bij alles wat ze elke dag doen voor dat onze klanten tevreden zijn. We reiken hen oplossingen op maat aan en verzekeren dat onze medewerkers bereikbaar zijn en snel reageren. Bovendien anticiperen we zo goed mogelijk op toekomstige behoeften door aanvullende services voor ons basisaanbod voor te stellen en die waar nodig ook bij te sturen. Maar daarbovenop wil CIV zijn klanten aanmoedigen om mee in het ecologisch verantwoorde verhaal te stappen. Samen met onze partners bieden we daarom milieubewustere werkingsmodellen en praktijken voor het IT-materiaal van onze klanten aan en reiken we hen ook mogelijkheden voor CO2-compensatie aan.”

Wat doen jullie concreet bij de pijler 'gemeenschap en plaatselijke ontwikkeling'?

“CIV is een bedrijf uit Hauts-de-France dat goed verankerd is in de regio, maar ook op nationale en internationale schaal heel wat uitstraling heeft. We werken zoveel mogelijk samen met dienstverleners en leveranciers in de regio of de grensstreek, op alle niveaus: van technische prestaties tot diensten, intellectuele prestaties ... Op die manier dragen we ons steentje bij aan de lokale tewerkstelling, maar werken we ook milieuvriendelijker, want niemand moet lange afstanden rijden.”

Welke boodschap wil je nog meegeven als afsluiter?

“Onze generatie weet dat de ecologische uitdagingen vandaag onlosmakelijk verbonden zijn met de technologische vooruitgang. De twee eerste industriële revoluties – steenkool in 1780 en elektriciteit, aardolie en gas in 1880 – waren mijlpalen die een spectaculaire evolutie inluidden. Maar hoe cruciaal en ongelooflijk ze ook waren, ze zetten onze planeet ook alarmerend zwaar onder druk. Bij de derde revolutie, de digitale, moeten we ons volledig bewust zijn van wat we achterlaten voor de volgende generaties. Dat is echt essentieel. We kunnen en moeten actie ondernemen. Onze planeet moet leefbaar en groen blijven, ook voor onze kinderen.”