CoronaBak
Tim Moerman
AB InBev

Auteur:

Pieter-Paul Casier, COO bij Group Casier, p-p.casier@casier.be

Casier-PieterPaulZwW
“Zo efficiënt mogelijk omgaan met grondstoffen en energie”
“Zo efficiënt mogelijk omgaan met grondstoffen en energie”

“Tegen 2025 alleen nog producten aanbieden in verpakkingen die herbruikbaar zijn of grotendeels uit gerecycleerd materiaal bestaan”, is een van de duurzaamheidsdoelen die AB InBev in 2017 vastlegde. Hoever staat de bierbrouwer anno 2023? Group Casier polste bij Tim Moerman, Sustainability & ESG Director Europe bij AB InBev, naar de circulariteitsambities en -prestaties van de grootste brouwerijketen ter wereld.

Tim Moerman leidt het ESG-team bij AB InBev in Europa. “Circulaire verpakking is een cruciale pijler van onze ESG-strategie”, licht hij toe. “De wereld wordt steeds meer geconfronteerd met grondstoffenschaarste. Als bedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid op door minder verpakkingsmateriaal te gebruiken, het aandeel virgin grondstoffen in onze verpakkingen te beperken en door voluit de kaart te trekken van hergebruik en recyclage.

Wie ontwikkelt jullie circulaire verpakkingsmodellen?

“Met ons R&D-centrum in Leuven hebben we zelf heel wat expertise in huis op het gebied van verpakkingsontwerp. Dat team is getraind om verpakkingstechnologieën te beoordelen en om ze circulairder te maken. Ook ons incubatorprogramma speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van circulaire verpakkingen. De grootste duurzaamheidsuitdagingen kan geen enkel bedrijf alleen oplossen. Daarom lanceerden we in 2018 100+ Accelerator. In 2021 stapten The Coca-Cola Company, Colgate-Palmolive Company en Unilever mee in het programma. Met 100+ Accelerator stimuleren en ondersteunen we start-ups om duurzame en sociale vraagstukken op te lossen. Naast circulaire verpakking en upcycling definieerden we voor de deelnemende start-ups nog drie andere uitdagingen: klimaatactie, waterbeheer en duurzame landbouw.”

Tim Moerman
AB InBev nam zich in 2017 voor om tegen 2025 alleen nog producten aan te bieden in verpakkingen die herbruikbaar zijn of grotendeels uit gerecycleerd materiaal bestaan. Hoe dicht of hoe ver zijn jullie vandaag van dat doel verwijderd?

“Vandaag zit 77 procent van onze producten in verpakkingen die herbruikbaar zijn of grotendeels uit gerecycleerd materiaal bestaan, en in Europa ligt dat cijfer nog veel hoger. 40,3 procent van ons wereldwijd volume zit in herbruikbare verpakkingen. Het gaat om herbruikbare vaten en flessen die vele cyclussen meegaan. Het merendeel van onze flessen kan tot 15 keer hergebruikt worden. Sommige kunnen zelfs tot 100 keer hergebruikt worden. Wist je trouwens dat herbruikbare glazen flessen vijf keer minder CO2-uitstoot veroorzaken dan flessen voor eenmalig gebruik? Verpakking is vandaag verantwoordelijk voor bijna 38,1 procent van de broeikasgasuitstoot van AB InBev. Door nog meer te kiezen voor herbruikbare verpakkingen, engageren we ons dus ook in de strijd tegen de klimaatverandering.”

“Circulariteit is bij AB InBev standaard geïntegreerd in ons businessmodel.”
Tim Moerman
Hoe zit het met het percentage gerecycleerde materialen in jullie verpakkingen?

“Die cijfers blijven stijgen, want we laten geen enkele kans onbenut om te innoveren. Een voorbeeld waar we bijzonder trots op zijn, is het nieuwe krat dat we in Duitsland lanceerden voor ons Corona-bier. Op de biermarkt is het de eerste en enige krat waarin afvalplastic uit de maritieme industrie verwerkt zit. Het krat is 100 procent recycleerbaar. Voor de productie wordt meer dan 90 procent gerecycleerd plastic gebruikt, waaronder vislijnen, netten en touwen die het einde van hun functionele levensduur hebben bereikt.”

Heeft jullie streven naar minder verspilling van grondstoffen en naar minder afval ook invloed op jullie productieproces?

“We passen het circulariteitsprincipe zeker niet alleen op onze verpakkingen toe. We kijken bijvoorbeeld ook hoe we restproducten van het brouwproces kunnen valoriseren. Na het brouwproces van bier blijft er in de brouwketel wort over. Vroeger werd dat alleen gedownscaled naar veevoeder. Wij wilden dat residu upscalen en met de proteïnen die erin zitten iets doen dat geschikt is voor menselijke consumptie, dus van brewer spent grains naar brewer saved grains evolueren. Dat leidde in 2021 tot de oprichting van de start-up EverGrain. AB InBev investeerde al vele miljoenen in dat project. Voorbeelden van toepassingen zijn energy bars, pasta en brood. In 2022 opende een eerste grote productievestiging van EverGrain in de VS. In een van onze brouwerijen in Wallonië is er een kleinere faciliteit voor de verwerking van wort.”

Wat is voor AB InBev de essentie van circulariteit?

“Circulariteit is bij AB InBev gewoon business common sense. Er geen rekening mee houden, zou de foute businessbeslissing zijn want resources zijn niet onuitputtelijk. Sustainability is voor ons ook de ability to sustain. Als je al zo lang bestaat als AB InBev, blijf je natuurlijk graag nog vele jaren bestaan. Onze ultieme droom is om altijd dezelfde resources te kunnen gebruiken. In een droomwereld heb je dan geen aankoopdienst meer nodig. Wat ook belangrijk is: de circulaire ambities van AB InBev zijn vervlochten met onze andere duurzaamheidsdoelen, waaronder CO2-reductie. Tegen 2028 willen we met onze vijf grootste brouwerijen naar net zero brewing evolueren om tegen 2040 de volledige toeleveringsketen net zero te maken, van landbouwer tot consument. Dat doel is net als ons streven naar meer circulariteit standaard geïntegreerd in ons businessmodel. Alles wat CO2-emissies veroorzaakt, wordt aangekocht door het ESG-team. In België kochten we bijvoorbeeld twaalf e-trucks aan om cafés in Leuven, Brussel, Gent en Luik te beleveren. En in Spanje investeerden we in een nieuw zonnepark dat onze brouwerijen moet voorzien van hernieuwbare elektriciteit. Samen met onze leverancierse zoeken we ook naar alternatieve brandstoffen voor het gas waarop de glasovens draaien. Elektriciteit is daarvoor op dit moment nog geen optie, waterstof wel. De kunst bestaat erin om daarin te durven leiden en een first mover te zijn.”

Hoe betrekken jullie de medewerkers van AB InBev bij jullie duurzaamheidsstrategie?

“Onder de vleugels van AB InBev zijn meer dan 175 brouwerijen actief. Elke manager van elke brouwerij krijgt een lijst met KPI’s. Dat levert interessante cijfers op over het verbruik van gas, water en elektriciteit, over de efficiëntiegraad van de brouwprocessen, het aantal flesjes dat breekt, etc. De KPI’s meten is dus een insteek om elk verlies van resources te verkleinen en elke valorisatie van afval te maximaliseren. Alle brouwerijen worden op periodieke basis wereldwijd met elkaar vergeleken. Dat zorgt er organisch voor dat medewerkers gaan vergelijken met andere sites en gemotiveerd zijn om te onderzoeken waar ze kunnen verbeteren en hoe ze efficiënter kunnen zijn met de resources. Zo behalen ze een bepaalde graad van efficiëntie. Het is deel van onze cultuur om iets dat te valoriseren valt, zoals wort, niet als afval, maar als een resource te behandelen. Daarnaast heb je het geloof nodig dat sustainability het bedrijf voor de lange termijn zal verzekeren. Bij AB InBev is dat geloof echt doorgedrongen, onder andere omdat we een bijzonder target driven organisatie zijn. Wij zijn een klein ESG-team maar delen de duurzaamheidsdoelstellingen wel met een heel grote groep collega’s binnen AB InBev. We verdelen met andere woorden de ambities tussen honderden werknemers.”

Hoe krijgen we het grote publiek mee?

“Op dit moment lijkt de kostprijs van sustainability voor veel consumenten (nog) niet positief. Dat kan pas veranderen als de echte kost en impact van producten en verpakkingen voor iedereen duidelijker wordt. Daarom is het ontzettend belangrijk om de consument transparant en duidelijk te informeren. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat een plasticverpakking uit 100 procent gerecycleerde materialen duurzamer is dan een kartonnen doos uit virgin materialen. Sommige verpakkingen lijken misschien wel duurzamer dan andere, maar hebben daarom niet noodzakelijk een positieve impact. Het is de kunst om dat goed uit te leggen aan de consument.”

Lees meer over AB InBev
Millieurapport AB InBev België (pdf)
Lees meer over de duurzaamheidsstrategie van AB InBev
Lees de ESG-rapporten 2020, 2021 en 2022 van AB InBev
Lees meer over de circulaire verpakkingen van AB InBev
Leer meer over het incubatieprogramma 100+ Accelerator
Bekijk hoe het circulaire Corona-krat tot stand kwam