RENEWI2
Dries De Pauw
Renewi

Fotograaf:

Renewi

Auteur:

Sara Adam, Corporate Consultant bij Group Casier, s.adam@casier.be

Casier-SaraZwW
“Met circulaire toepassingen de klimaatnoodsituatie aanpakken”
“Met circulaire toepassingen de klimaatnoodsituatie aanpakken”

Afval bestaat niet. Vanuit die visie geeft Renewi afval een tweede leven. “Door afval niet te storten of te verbranden, houden we waardevolle materialen in de productiekringloop”, stelt Dries De Pauw, Director Sales & Marketing bij Renewi. “Secundaire grondstoffen creëren is lang niet het enige doel van recyclage. Hoogwaardige alternatieven bieden voor de almaar schaarser wordende nieuwe materialen is minstens even belangrijk.”

Dries De Pauw is van opleiding bio-ingenieur. “Eigenlijk kom ik meer uit een achtergrond van life sciences”, vertelt hij. “De boodschap ‘Afval bestaat niet’ van het toenmalige Van Gansewinkel was tien jaar geleden mijn motivator om er te gaan werken. Als waste-to-productbedrijf was het toen al een voorloper in de sector. Renewi ontstond in 2017 uit de fusie van Van Gansewinkel met Shanks Group plc. Ik werk er nog altijd met evenveel plezier als tien jaar geleden.”

Wat is circulariteit voor jou in één zin?

Dries De Pauw: “Circulariteit is een wereld met gesloten materiaalkringlopen, waarin geen afval meer ontstaat en bestaat, een wereld waarin materialen zo lang mogelijk hun maximale waarde behouden. Het is een van de manieren om de klimaatnoodsituatie aan te pakken. Wat Renewi doet, heeft dus een maatschappelijk nut: we willen mee de wereld beschermen tegen uitputting van materialen en hulpbronnen door gebruikt materiaal een nieuw leven te geven.”

Dries De Pauw
Wat is daarbij de rol van recyclage?

“Recyclage heeft niet alleen als doel om secundaire grondstoffen te creëren, maar ook om hoogwaardige alternatieven te produceren voor wat momenteel wordt gebruikt, namelijk nieuwe materialen die almaar schaarser worden. Als pure-play recycler heeft Renewi geen verbrandingsovens draaiende te houden en om diezelfde reden onderscheiden wij ons van andere spelers in de sector – privébedrijven en intercommunales – die vaak botsende belangen hebben in afvalverbrandingsinstallaties. Precies daarom spreken we niet langer over onze recycling & recovery rate – die nochtans mooi en hoog luidde: rond de 90 procent – maar over onze recycling rate, die lager is, maar mooi aanduidt wat écht een tweede leven krijgt en de circulaire economie hiermee een boost geeft.”

“Ketenproblemen vragen om ketenoplossingen. Daarom hecht Renewi zoveel belang aan samenwerkingen en partnerships.”
Dries De Pauw
Welke rol spelen nieuwe technologieën in de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie?

“Recycling heeft nog ongelofelijk veel groeipotentieel, vooral voor de moeilijker te recycleren stromen, zoals matrassen, bodemassen ….  Voor die stromen zijn innovaties en nieuwe technologieën onontbeerlijk. Samenwerkingen en/of partnerships in de keten zijn, volgens mij, ideaal in deze context. Ketenproblemen vragen om ketenoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan VinylPlus® Med (selectieve inzameling en recyclage van niet-risicohoudend medisch pvc-afval), RetourMatras (ontmantelt matrassen en bereidt de materialen voor op hergebruik) … De dynamiek die ontstaat door zulke partnerships biedt veel meer mogelijkheden dan dat elk bedrijf, of het nu een start-up of een grote onderneming is, alleen naar oplossingen zoekt. In dit proces neemt Renewi de rol van ketenregisseur op zich. We gaan in gesprek met andere ondernemers en organisaties die ook een verschil willen maken. Een voorbeeld daarvan is onze samenwerking met een start-up die de oliën uit citroenschillen distilleert om ze te gebruiken als basis voor onderhoudsproducten. Zo’n bedrijf heeft een logistieke partner nodig om de partijen bij elkaar te brengen, en dan komt Renewi op het toneel.”

Van welke circulaire innovaties verwacht je veel impact?

“Onder andere van projecten zoals VinylPlus® Med. Pvc is in de zorgsector de meest gebruikte kunststof voor levensreddend medisch wegwerpmateriaal zoals zuurstof-en anesthesiemaskers, slangen, infuus- en dialysezakken. Veel van deze items worden slechts één keer voor een korte periode gebruikt. Als dat bij niet-besmettelijk patiënten is, kunnen die items gerecycleerd worden. Samen met onze partners VinylPlus (het vrijwillige duurzaamheidsinitiatief van de Europese pvc-sector) en RAFF Plastics starten we binnenkort een proefproject op voor de inzameling en recyclage van niet-risicohoudend medisch pvc-afval. Het project focust op schoon, REACH-conform pvc-afval dat gerecycleerd kan worden tot zeer uiteenlopende meerwaardeproducten voor de Europese markt. Het ingezamelde pvc-afval kan zo bijvoorbeeld omgezet worden in een nieuwe circulaire toepassing die in het ziekenhuis gebruikt kan worden. Deze toepassing moet nadien opnieuw herbruikbaar of recycleerbaar zijn. Met andere woorden: waste no more. We kijken daarbij ook naar onze transportafstanden: deze houden we zo kort mogelijk, onder andere door de inzameling te combineren met de ophaling van ander afval in de ziekenhuizen. Alle Belgische partners van dit project bevinden zich binnen een afstand van 120 km. Zo kunnen we onze ecologische voetafdruk laag houden.”

Noem Renewi geen afvalverwerker, maar een waste-to-product-bedrijf.
Welke circulaire innovaties zie je nog doorbreken?

“Naast de fysieke recyclage zoals ze nu gebeurt en de komende twintig jaar zeker nog een toekomst heeft, krijgt ook de chemische recyclage meer voet aan wal. Een voorbeeld hiervan is foil-to-oil: de producten worden op een chemische manier afgebroken, in plaats van ze fysiek te recycleren. Vanuit de chemische sector wordt hierin sterk geïnvesteerd, dus ik geloof dat hier heel goede technologieën zullen uitkomen. Een andere interessante ontwikkeling is het Torero-project van ArcelorMittal. Zij investeren in een installatie om bepaalde gassen die tijdens het hoogovenproces worden gevormd te capteren en op microbiologische wijze om te vormen naar alcoholen. Die alcoholen kunnen op hun beurt opnieuw gebruikt worden als biodiesel. Het project staat nog in zijn kinderschoenen, maar ik geloof dat er wel muziek in zit. Het jammere aan de zaak – en dat is in het algemeen zo op vlak van circulariteit – is dat het hele proces redelijk traag gaat. Langs de andere kant hoop ik nog steeds dat we tegen 2050 volledig klimaatneutraal kunnen zijn, als ik zie wat er nu allemaal aan het gebeuren is.”

Welke circulaire toepassing heeft een beperkte kostprijs, maar een grote impact?

“Dat zijn volgens mij de kleine handelingen die elk van ons, zowel thuis als op het werk, kan en zou moeten uitvoeren: afval voorkomen én als het er toch is, het goed bij de bron uitsorteren. Want dat is de voorwaarde om het afval een nieuw leven te geven. In dat geval bestaat afval simpelweg niet. De nieuwe wetgeving Vlarema 8, van kracht sinds 1 september 2021, geeft ons in Vlaanderen als afvalinzamelaar het mandaat om een bepaalde controlefunctie uit te oefenen op de sortering in de bedrijven. Vlarema 8 bepaalt onder meer dat bedrijven geen recycleerbare fracties mogen mengen met bedrijfsrestafval. Toch stellen we vast dat er in de bedrijven nog altijd veel te veel recycleerbare materialen bij het restafval belanden. Volgens Vlarema 8 moeten 24 verschillende soorten afval apart ingezameld worden. Ik begrijp dat het niet altijd even evident is voor een kmo om al die verschillende containers te plaatsen en te vullen, maar dat mag geen reden zijn om niet goed uit te sorteren. Onze boodschap is: wat we thuis al zeer goed doen, kunnen we op het werk ook doortrekken en nog veel beter doen. Als iedereen iets kleins doet, zetten we samen een grote stap. De combinatie van particulieren en bedrijven is daarbij heel belangrijk.”

Hoe zet Renewi zijn medewerkers aan om bij te dragen aan een circulaire samenleving?

“De purpose van onze organisatie leeft bij onze medewerkers. Tijdens de eerste coronagolf bleven onze mensen aan het werk terwijl het land op slot ging. Afval ophalen en verwerken is immers een essentiële activiteit. Het applaus en de erkenning hebben bij veel collega’s de ogen geopend dat wat ze doen, ertoe doet. Een circulaire samenleving is alleen mogelijk door hun bijdrage hieraan. Of onze medewerkers ook thuis bewuster met materialen en de natuur omgaan, kan ik niet nagaan. Wat ik wel doe, is regelmatig bij starters polsen wat hun voornaamste beweegreden is om bij Renewi te werken. De mooie purpose van Renewi is in elk geval een reden die ik vaak hoor.”

Hoe krijgen we het grote publiek mee in het circulaire verhaal?

“Dat het code rood is voor het klimaat, dat weet ondertussen iedereen. De media brengen deze boodschap ook veelvuldig. Dat een circulaire economie een groot deel van de oplossing kan zijn, dat vertellen we ook al even. Maar, om het grote publiek mee te krijgen, moeten we dat toch wel moeilijke begrip ‘tastbaar’ maken, makkelijker te vatten, en bovenal delen hoe elk van ons zijn of haar steentje daaraan kan bijdragen.”