Vanheede
Jan Minne
Vanheede Environment Group

Fotograaf:

Vanheede Environment Group

Auteur:

Paul-Emmanuel Casier, Managing Director bij Group Casier, p-e.casier@casier.be

Casier-PaulEmmanuelZwW
“Kunstmatige intelligentie heeft een mooie toekomst in de circulaire economie”
“Kunstmatige intelligentie heeft een mooie toekomst in de circulaire economie”

Onder het motto Towards a circular world, in a sustainable way stelt Vanheede Environment Group alles in het werk om afval zoveel mogelijk een nieuwe, nuttige toepassing te geven. “Als geïntegreerd milieubedrijf beheren we 2247 afvalstoffen”, vertelt CFO Jan Minne. “Steunend op onze basisfilosofie, de circulaire economie, wordt het ingezamelde afval opnieuw grondstof of groene energie.”

Vanheede Environment Group telt zo’n 810 medewerkers verspreid over 14 vestigingen in België en Frankrijk. De volledige bedrijvengroep verwerkt jaarlijks ongeveer 904.844 ton afval, waarvan bijna 95 procent met een nuttige toepassing. 26 dienstjaren heeft CFO Jan Minne er intussen op de teller staan.

Wat maakt jou trots na al die tijd bij Vanheede Environment Group?

Jan Minne: “Ik ben natuurlijk trots op tal van individuele activiteiten die we uitvoeren, maar onze grootste sterkte is dat we actief zijn in de globaliteit van het afvalmanagement. We stellen vast dat het bij bepaalde projecten belangrijk is een zekere tonnage in portefeuille te hebben. Naast onze – bekende – logistieke diensten beschikken we over verschillende verwerkingsactiviteiten voor bijvoorbeeld plastics of organisch materiaal en er is nog veel in volle ontwikkeling … Zo geven we onder andere gerecycleerd glas, hout, kunststof en tapijt een tweede leven als nieuwe grondstof. Onze kernactiviteiten zijn afvalinzameling, -sortering en -verwerking. Deze trachten we zo duurzaam mogelijk te organiseren om ons eigen verbruik en de milieu-impact tot een minimum te beperken. Op onze bedrijfssites wenden we zon, water en wind aan voor eigen energievoorziening en de energieoverschotten leveren we aan het gas- en elektriciteitsnet.”

Jan Minne, CFO Vanheede Environment Group
Waardoor laat Vanheede Environment Group zich leiden bij investeringen in de toekomst?

“Het worden hoe dan ook belangrijke jaren op vlak van investeringen. We willen verdere stappen zetten binnen de circulaire economie. Op vandaag zijn we eerder een ‘tussenstap tot’, omdat onze focus op de voorbehandeling van materialen ligt. We willen meer dan dat: we verplaatsen de nadruk naar het creëren van energie, grondstoffen en producten. Op vlak van kunststoffen willen we zeker nog verder evolueren. Het gaat in dat geval niet enkel om de sortering, maar ook om de productie van grondstoffen die rechtstreeks opnieuw kunnen worden ingezet bij de producent. Met een aantal significante investeringen willen we ervoor zorgen dat wij een onmiddellijk bruikbaar product kunnen afleveren aan onze klanten. Neem bijvoorbeeld de rolcontainers in kunststof. Op vandaag worden die gemaakt uit recyclaat. Het is onze bedoeling dat we dat recyclaat zélf kunnen afleveren. In dat soort projecten investeren we.”

“Door de digitale bagage van elke medewerker op te krikken, zorgen we voor een optimale samenwerking tussen mens en machine.”
Jan Minne
Sorteren aan de bron blijft een grote uitdaging. Hoe brengen jullie die boodschap over aan jullie klanten en hoe ondersteunen jullie hen daarin?

“In gemengde afvalstromen van bedrijven zit nog altijd heel wat materiaal dat gevaloriseerd kan worden. In 2021 lanceerden we daarom De Plastic Switch. Met dat proefproject willen we niet alleen het volume van selectief ingezamelde kunststoffen vergroten en voldoen aan de wettelijke verplichtingen. We willen tegelijk ook een logistiek haalbare oplossing zoeken voor de markt, waarbij we verschillende plastic fracties samen inzamelen en hierdoor de logistieke kost beperken. In samenwerking met Valipac en Fost Plus selecteerden we een 500-tal klanten in de regio Roeselare en controleerden gedurende twee weken nauwgezet hun restafvalcontainer(s). Bij maar liefst 40 procent van de klanten stelden we niet-conformiteiten vast. Om de sortering van bij de bron te stimuleren, stelden we voor onze klanten een pakket samen met zes zakken om zes soorten plastics (PMD, gemengde folies, naturel folies, harde kunststoffen, EPS en spanbanden) selectief in te zamelen. De bereidwilligheid om deel te nemen aan het proefproject was groot. Het is duidelijk dat de klant, om te voldoen aan de huidige wetgeving, haalbare oplossingen omarmt. Daarom schalen we het project op naar heel België. Zo kunnen we een maximaal aantal klanten laten genieten van de vele voordelen van onze innovatieve oplossing voor de inzameling van plastics.”

Krijgen projecten zoals De Plastic Switch wel de aandacht die ze verdienen?

“Ik stel vast dat grote sorteer- en recyclageprojecten voor bedrijfsafvalstoffen doorgaans weinig persaandacht krijgen. Dat betekent niet dat wat men doet slecht of onvoldoende is, er is gewoon een andere perceptie in de maatschappij. Achter de schermen wordt er in stilte wel hard verder gewerkt aan dat soort macro-initiatieven. Een micro-initiatief haalt dikwijls wél het nieuws. Het is een goede manier om aandacht te vragen voor een ernstig probleem, terwijl de oplossingen al aan de bron aanwezig zijn. Niet weggooien is de boodschap!”

Towards a circular world, in a sustainable way
Vanheede Environment Group probeert voor zoveel mogelijk afvalstromen een gepaste verwerkingsmethode te vinden. Wat als recycleren niet mogelijk is?

“Dan bekijken we bijvoorbeeld of we die stromen kunnen verwerken tot energiebronnen die een milieuvriendelijk alternatief bieden voor energieproductie op basis van fossiele brandstoffen. Op onze site in Quévy (Mons) zet onze industriële biomethaaninstallatie organisch-biologische producten om in biogas. En van bepaalde restfracties zoals niet-recycleerbaar textiel en kunststoffen maken we energiepellets die ingezet kunnen worden als alternatieve brandstof en grondstof voor grootindustrieën zoals de cement- en kalkindustrie. Deze installaties zijn grote verbruikers van fossiele brandstoffen en zijn samen verantwoordelijk voor aanzienlijke CO2-uitstoot. We ontwikkelden hier een duurzaam alternatief van lokaal geproduceerde brandstof met lokale klanten. Een ander voorbeeld: na de ontpakking van verpakte voedingsmiddelen die omwille van diverse redenen niet meer in aanmerking komen voor menselijke of dierlijke consumptie houden we een organische massa en verpakkingsmateriaal over. Van het organisch-biologisch afval maken we een hoogcalorische mix die toegeleverd wordt aan de eigen of externe vergistingsinstallaties voor de productie van groene elektriciteit en warmte. Nadat we het organisch afval gescheiden hebben, brengen we het verpakkingsmateriaal naar onze afdeling in Dottenijs (Moeskroen) en daar worden die gerecycleerd tot pellets. Die pellets zijn een uitstekend alternatief voor de fossiele brandstoffen die worden gebruikt in de meest energieverslindende industrieën. Zo kunnen ze de CO2-uitstoot aanzienlijk doen dalen. We geloven er oprecht in dat die alternatieve brandstoffen een zeer mooie toekomst hebben. Er is immers nog heel wat capaciteit beschikbaar op de markt.”

Wat is circulariteit voor jou in één zin?

“Als we het ons kunnen permitteren om bepaalde zaken uit de natuur of aarde te halen, dan moeten we ook proberen om ze zo lang mogelijk in omloop te houden. En als die grondstoffen einde leven zijn, proberen we ze verder te valoriseren.”

Hoe zie je de rol van artificial intelligence in de circulaire economie?

“Als ik kijk naar de sorteerinstallaties die we al geplaatst hebben en naar degene die we in de toekomst nog zullen plaatsen, zie ik een enorme kans. Kunstmatige intelligentie krijgt meer en meer haar plaats daarin. Door middel van cameraherkenning zoomen we in op bepaald afval dat op een transportband voorbijkomt en kunnen wij aan een robot aanleren welk afval hij eruit mag pikken. Kunstmatige intelligentie heeft een mooie toekomst, ook bij ons. Bij Vanheede Environment Group hebben we de afgelopen jaren een voorsprong kunnen nemen op vlak van digitalisering door in te zetten op een goede IT-architectuur en te kiezen voor de beste module op de juiste plaats en voor het juiste proces. De uitdaging blijft om deze voorsprong te behouden, te leren van innovatieve spelers – vooral buiten onze sector – en blijvend te investeren in vernieuwing en opleiding van onze mensen. Door de digitale bagage van elke medewerker op te krikken, zorgen we voor een optimale samenwerking tussen mens en machine.”

Hoe kijk je naar de toekomst?

“Ik ben er rotsvast van overtuigd dat wetenschap en technologie de grote problemen in de wereld kunnen oplossen. Het probleem daarbij is echter dat de wetgever het moet willen en hieraan moet helpen en dat er een algemeen draagvlak voor moet zijn: zowel op provinciaal, federaal, Europees en mondiaal niveau. De beweging moet komen van de overheid en individueel gedrag, met steun van de wetenschap. Ik erger mij bijvoorbeeld immens aan de hoeveelheid plastic en sigarettenpeuken die ik dagelijks op de grond zie liggen of achteloos uit wagens zie gegooid worden. In België zijn we dan (waarschijnlijk) nog bij de betere spelers. De wetgever moet ervoor zorgen dat de recyclagegraad overal in Europa gealigneerd wordt. Ik zie daar nog enorm veel potentieel voor initiatieven.”

Vanheede Environment Group heeft een zeer opmerkelijke bedrijfscultuur. Hoe verklaar je dat?

“Voor mij en alle medewerkers is het belangrijk dat we blijven geloven in de kansen van een familiebedrijf in de sector. We leggen de focus vooral op langetermijnvisies. We proberen de circulaire boodschap mee te geven aan onze werknemers, en we merken dat de bewustwording ook daar stijgt. Dat blijkt daarom niet altijd uit de grote zaken, maar ook bij de gespreksonderwerpen aan tafel tijdens de middagpauze.”