DENUO_222
Stany Vaes
Denuo, Belgische federatie afval- en recyclagesector

Fotograaf:

Denuo

Auteur:

Sara Adam, Corporate Consultant bij Group Casier, s.adam@casier.be

Casier-SaraZwW
“Duurzaam materiaalbeheer essentiële schakel in circulaire economie”
“Duurzaam materiaalbeheer essentiële schakel in circulaire economie”

“Een zo lang mogelijk gebruik en hergebruik van bestaande materialen stimuleren en bevorderen”, zo vat Stany Vaes de rol van Denuo in de circulaire economie samen. “Onze baseline luidt shaping the future of used materials. De Denuo-leden – Belgische bedrijven in de afval- en recyclagesector – zijn altijd bezig met gebruikte materialen die ze opnieuw willen inzetten.”

Denuo is de Belgische sectorfederatie voor afval- en recyclagebedrijven. “Vandaag zijn ongeveer 255 bedrijven(groepen) bij ons aangesloten”, licht algemeen directeur Stany Vaes toe. “Onze activiteiten zijn samen te vatten in drie werkwoorden die met een V beginnen: verenigen, vertegenwoordigen en versterken. We verenigen onze leden door ze binnen bepaalde arena’s samen te brengen. Daarnaast vertegenwoordigen we ze bij beleidsmakers, politici, ngo’s, media, academische wereld …. Binnen deze vertegenwoordiging zit ook de sociale belangenbehartiging. We verzorgen dus ook de contacten met de vakbonden en volgen bijvoorbeeld mee de onderhandelingen voor CAO’s voor nieuwe paritaire subcomités op. Onze leden versterken doen we bijvoorbeeld met ons dagelijks persoverzicht en goed uitgebouwd extranet, onze wekelijkse nieuwsbrief, opleidingen, netwerkevents …”

Welke bedrijven zijn zoal aangesloten bij Denuo?

Stany Vaes: “We zien onder onze leden een zeer grote diversiteit. Sommige zijn in de wereld en in België zeer groot, maar er zitten ook wereldspelers tussen die in België nog groeiende zijn. Bepaalde leden hebben 3000 medewerkers in dienst, andere 3. Er zitten zowel beursgenoteerde bedrijven tussen als bedrijven die nog volledig in familiale handen zijn. Sommige leden hebben de volledige keten van inzamelen, voorsorteren, hergebruiken, recycleren … in handen, andere concentreren zich op een welbepaalde schakel. De materialen die behandeld worden zijn ook zeer divers en gaan van huishoudelijk en chemisch of medisch afval tot bodem, textiel, glas, metaal, papier … Onder onze leden zien we ook meer en meer andere activiteiten opduiken zoals consultancy en trading. Tot slot zijn er ook maakbedrijven lid die hun afvalstromen beter willen beheren en zelf oplossingen zoeken voor hergebruik of recyclage.”

Stany Vaes, General Manager
Hoe ben je zelf in deze sector beland?

“Ik ben sinds augustus 2018 algemeen directeur van Denuo. Mijn carrière daarvoor bestaat uit drie pijlers. Iets meer dan elf jaar was ik actief als advocaat met een specialisatie in publiekrecht, waaronder milieurecht. Ik had van in het begin van mijn carrière al voeling met duurzaamheid en de wetgeving daarrond. Daarna werkte ik vijf jaar voor Comeos, de federatie van de retailsector. De derde pijler is mijn voormalige job bij het communicatieadviesbureau Whyte Corporate Affairs waar ik bedrijfscommunicatie en lobbywerk verrichtte voor klanten. Mijn drie voorgaande jobs komen bij Denuo mooi samen. Ik ben goed op de hoogte van de sterk gereglementeerde sector van waste & recycling, weet hoe een federatie functioneert en hoe je communicatie moet verzorgen.”

“We moeten blijven wijzen op de voordelen van het gebruik van gerecycleerde materialen.”
Stany Vaes
Hoe draagt Denuo bij aan de circulaire economie?

“Onze baseline is shaping the future of used materials. Onze leden zijn altijd bezig met gebruikte materialen die ze opnieuw willen inzetten. Voor Denuo is circulariteit intelligent materiaalbeheer zodat we materialen telkens opnieuw kunnen inzetten. Dat zit ook voor een stuk in onze naam. Denuo is latijn voor ‘opnieuw’. We willen oneindig lang een toekomst geven aan gebruikte materialen. Circulaire economie zit overal en in alle economische sectoren. Ons einddoel is de circulaire economie dichterbij brengen, maar wij vertegenwoordigen maar een stukje daarvan. Onze hoofdrol is een zo lang mogelijk gebruik en hergebruik van bestaande materialen stimuleren en bevorderen. Met alleen maar een intelligent – lees duurzaam – materiaalbeheer kunnen we de circulaire economie niet realiseren, maar zonder dat intelligent materiaalbeheer kunnen we de circulaire economie ook niet realiseren. Duurzaam materiaalbeheer is een essentiële schakel in de circulaire economie, maar niet de enige.”

Hoe dicht zijn we in België al bij een circulaire economie?

“Ik zie positieve tekenen, maar het is nog wat afwachten. Geleidelijk aan komt er meer aandacht voor het gebruik van gerecycleerde materialen. Voor een stuk is dat door wetgeving opgelegd. Drankverpakkingen bijvoorbeeld moeten tegen 2030 uit minstens 30 % gerecycleerd materiaal bestaan. Dat vindt Denuo een heel intelligente maatregel die mee een mentaliteitswijziging kan teweegbrengen. Er wordt ook meer en meer gekeken hoe we gerecycleerd materiaal kunnen inzetten. Voor sommige bedrijven wordt het geleidelijk aan ook een verkoopargument.”

De afvalberg in België beslaat 67 miljoen ton per jaar. Uit deze berg willen jullie voor het mogelijke recyclaat zoveel mogelijk afzetmarkt in België vinden. Hoever staat het daarmee?

“Bij de overheid en beleidsmakers neemt ook voor dat thema de aandacht toe. Op dit moment bekijkt men welke hinderpalen er nog zijn om recyclaten in te zetten. Mogelijk moet er een productnormering komen, een verplichting om recyclaat te gebruiken, al dan niet gekoppeld aan fiscale stimuli. De geesten zijn bij beleidsmakers aan het rijpen en we hopen dat het de komende jaren tot een grote doorbraak komt. We moeten echter oppassen en kritisch blijven dat circulaire economie geen marketingstunt wordt en door bedrijven wordt gebruikt als ‘greenwashing’. Het moet blijven gaan over het effectief circulair maken en (her)inzetten van producten.”

Hoe kunnen innovaties de circulaire economie een boost geven?

“Er moet zeker ruimte zijn voor innovatie, maar tegelijk moeten we ons de vraag blijven stellen welke plaats de innovatieve manieren van verwerking zullen krijgen en voor welke stromen ze van toepassing zijn. De textielsector focust momenteel vooral op vezelrecyclage: je haalt vezels uit elkaar en maakt er opnieuw garen van. Spijtig genoeg kan je dat alleen maar doen met heel kwalitatief textiel, dat op vandaag al ingezameld en gesorteerd wordt voor hergebruik, onder meer via kringloopwinkels, tweedehandswinkels en vintage winkels. De focus zou dus meer op hergebruik moeten liggen, want dat staat hoger op de ladder van Lansink dan recyclage. In de kunststofrecyclage zie je een soortgelijk fenomeen. Iedereen heeft vandaag de mond vol van chemische recyclage. Het wordt vaak voorgesteld als de toverformule voor moeilijk te recycleren besmeurde of verontreinigde kunststoffen (post-consumer afval) maar je mag niet uit het oog verliezen dat propere post-industrial afvalstromen perfect via mechanische recyclage verwerkt kunnen worden.”

Welke maatregelen zijn volgens jou prioritair om verdere stappen richting een circulaire economie te zetten?

“Bronsortering zie ik als een belangrijk element. Als bedrijf gaan kijken in je productieproces op welke momenten welke afvalstromen ontstaan en hoe je die zelf opnieuw kan inzetten of op zoek gaan naar een match met een ander bedrijf dat jouw afvalstromen opnieuw kan inzetten of verwerken. En als dat niet mogelijk is nadenken over hoe je de afvalstromen op een zo kwalitatief mogelijke manier kan laten inzamelen. De beste garantie dat ze opnieuw ingezet worden, is zo zuiver mogelijke kringlopen creëren. Het tweede element is ecodesign. Nadenken over hoe we een product zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen zodat het op het einde van zijn levensduur gemakkelijk kan worden hergebruikt of gedemonteerd en opnieuw ingezet als grondstof. Het gebruik van recyclaat zie ik als derde belangrijke factor. Hier speelt de prijs van virgin en gerecycleerde grondstoffen een belangrijke rol.”

Hoe krijgen we het grote publiek mee in de omschakeling naar een circulaire economie?

“Om tot een mentaliteitswijziging te komen, moeten we blijven wijzen op de voordelen van het gebruik van gerecycleerde materialen. De grondstoffen die we hier gebruiken, moeten we na hun end of life opnieuw inzetten zodat we niet elders in de wereld moeten gaan zoeken naar nieuwe grondstoffen. We zien ook dat de grootste CO2-uitstoot samenhangt met de ontginning, het transport en de verwerking van grondstoffen. Als de grondstoffen hier al zijn en je benut die hier, dan kunnen we heel wat CO2-uitstoot vermijden. Daarnaast is het ook een economisch verhaal. Als we hier sterker worden en beter onze materialen gebruiken, dan worden we minder afhankelijk van de invoer van grondstoffen. Tegelijk trekken we dan de kaart van lokale tewerkstelling en bouwen we expertise en schaal op die we nadien eventueel kunnen exporteren. Dat maakt onze economie een stuk sterker. Deze ecologische en economische voordelen moeten we blijven vertellen aan consumenten om hen verder te overtuigen.”

In welke mate past Denuo ook intern circulariteit toe?

“Ik heb het gevoel dat we nog te weinig de circulaire toets in ons verhaal hebben. Op kantoor is bij Denuo alles voorzien om afval zo veel als mogelijk te scheiden en we doen regelmatig een office clean-up day. Duurzaam afvalbeheer is ook een vast item op onze afvinklijst als we een evenement organiseren. We schenken er aandacht aan, maar het zou nog verder mogen gaan dan dat. In ons aankoopbeleid zit de circulaire toets wel al vrij stevig verankerd. We kochten bijvoorbeeld recent een multifunctionele printer en zochten bewust naar het meest circulaire en energiezuinige model.”

Meer lezen over Denuo

Meer lezen over bronsortering