JuunooFrontpage picture
Chris Van de Voorde
JUUNOO, Modulair wandsysteem

Fotograaf:

JUUNOO

Auteur:

Maarten Vanhalst, Corporate Consultant bij Group Casier, m.vanhalst@casier.be

Casier-Maarten003zww
“Van hergebruik de norm maken in de bouw”
“Van hergebruik de norm maken in de bouw”

JUUNOO ontwikkelde een herbruikbare tussenwand die op het einde van zijn leven niet gesloopt maar gedemonteerd en hergebruikt wordt. “Ons doel is om de wereldwijde markt te betreden en dé referentie te zijn voor herbruikbare designwanden”, verkondigt Chris Van de Voorde, oprichter en CEO van JUUNOO.

 

Chris Van de Voorde volde de opleiding master Industrial Design aan Howest in Kortrijk. Tijdens en na zijn studies ontwikkelde hij als Oost-Vlaming een sterke band met Kortrijk en West-Vlaanderen. “Het ondernemerschap is hier zo sterk aanwezig. Je moet er niet over praten, je moet werken. Dat vind ik echt fantastisch!”

Chris’ masterproef aan Howest ging over wanden. “Na een eerste werkervaring bij Savaco kwam ik bij standenbouwertoeleverancier beMatrix opnieuw in de wanden terecht. Ik kreeg er volop de kans om verschillende afdelingen te trekken en mezelf te ontplooien. Maar het ondernemerschap prikkelde en ik wilde zelf een impact hebben op onze planeet. Ik ging op zoek naar een oplossing om tussenwanden herbruikbaar te maken en zo ontstond JUUNOO.”

In welk opzicht verschillen JUUNOO-wanden van klassieke wanden?

Chris Van de Voorde: “Qua look zijn onze herbruikbare wanden identiek aan ‘gewone’ wanden. Ze zijn er in alle afwerkingen. Het grote voordeel is de opbouwsnelheid: een JUUNOO-wand is zeven keer sneller geplaatst dan een klassieke geschilderde wand. Daardoor ligt de arbeidskost voor de plaatsing een pak lager. Daarnaast vangt de snelle plaatsing veel kortetermijnproblemen op zoals stof, droogtijden, tekort aan arbeidskrachten … Het langetermijnvoordeel is dat onze muren hun restwaarde behouden. Ze zijn gemaakt uit duurzame materialen en kunnen snel gedemonteerd worden. Hierdoor bieden wij een circulair en flexibel alternatief met dezelfde totale kostprijs als een traditionele wand. JUUNOO ontwikkelt en produceert de wanden, en werkt nauw samen met architecten, aannemers en bouwheren. We hebben regionaal ook een aantal ‘JUUNOO Master Installers’ opgeleid die kunnen instaan voor de installatie bij de eindklant.”

Chris Van de Voorde, Founder & CEO JUUNOO
Hoe worden gebruikte JUUNOO-wanden gerecupereerd?

“Er zijn drie mogelijkheden om een wand te recupereren. De eerste optie, tegelijk de meest circulaire, is dat de wand wordt gedemonteerd en binnen hetzelfde gebouw of dezelfde locatie opnieuw wordt opgebouwd. De tweede en derde daarentegen vragen het transport van de wand. Ofwel naar de installateur die de wand opnieuw zal gebruiken, ofwel naar ons. Uiteraard gaat dat gepaard met transport, maar ook hier trachten we het transport en dus de CO2-uitstoot te beperken. Ons doel is om ecosystemen te creëren waarbij onze wanden in afwachting van hergebruik tijdelijk lokaal opgeslagen worden. Goed om weten is dat we een restwaardegarantie bieden, waarbij we onze klanten vergoeden om de wanden na gebruik terug te nemen. Hierdoor garanderen wij een tweede, derde, vierde … leven van onze wanden.”

“Mijn ambitie? Elke scheidingswand ter wereld circulair maken!”
Chris Van de Voorde
Wat gebeurt er met de wanden als hergebruik niet langer mogelijk is?

“De wanden zelf zijn volledig recycleerbaar, op uitzondering van enkele types afwerkingsmaterialen die al uit gerecupereerde afvalstromen bestaan en niet nogmaals gerecycleerd kunnen worden.”

Hoe vernieuwend zijn jullie scheidingswanden?

“Wij zijn de enige in de wereld die dit soort circulaire wanden produceren. Ik durf JUUNOO dan ook een doorbraak te noemen. Zo snel een mooie muur plaatsen tegen dezelfde prijs en met dezelfde kwaliteit, en dan nog eens een muur die herbruikbaar is, is ongezien. Ons doel is dan ook om de wereldwijde markt te betreden, en dé referentie te worden voor herbruikbare designwanden. We willen met onze wanden een radicale omslag maken in de wereld van de binnenwanden. In een ideale wereld zou JUUNOO geen wanden meer produceren en zouden alle traditionele wanden vervangen zijn onze circulaire wanden. Mijn ambitie is om elke wand ter wereld circulair te maken! Wist je dat alleen al in België jaarlijks voor 1,8 miljard euro aan wanden wordt geplaatst? Na een gemiddelde levensduur van dertig jaar worden deze afgebroken om een variëteit aan redenen, waarbij de afbraakkosten geraamd worden op 0,3 miljard euro. In totaliteit wordt er dus jaarlijks 2,1 miljard euro gespendeerd aan wanden die slechts 30 jaar mee gaan, die niet herbruikbaar zijn, en waar afbraak- en transportkosten niet bijdragen aan de duurzaamheid.”

In welke mate past JUUNOO ook intern de principes van duurzaam ondernemen toe?

“Bedrijven moeten investeren in duurzame oplossingen met een zo groot mogelijke impact tegen een zo laag mogelijke inspanning. Als ondernemer denk ik na: hoeveel moeite moet ik doen voor een bepaalde CO2-reductie? Ik heb er bijvoorbeeld van bij de oprichting van JUUNOO heel bewust voor gekozen om een volledig elektrisch wagenpark te hebben. Dat vergt een minimale inspanning, maar heeft een grote impact. Daarenboven: wie nu nog voor een nieuwe wagen met klassieke verbrandingsmotor kiest, beseft te weinig dat de wagen binnen vijf jaar nog weinig restwaarde zal hebben. Een ander voorbeeld is de manier waarop er gebouwd wordt. Gezien de hoge CO2-uitstoot van beton, is het ecologisch veel verantwoorder om te kiezen voor houtbouw. Immers, de bomen zorgen voor CO2-captatie, terwijl de productie van beton net veel CO2-uitstoot met zich meebrengt. Bouwen met hout moet de norm worden. Door de forse groei van JUUNOO zullen we vermoedelijk binnenkort moeten uitkijken voor een ander pand. Als het een nieuwbouw wordt, dan zal het heel zeker een ecologische houtbouw worden.”

Hoe krijgen we het grote publiek mee in de omschakeling naar een circulaire economie?

“Consumenten staan open voor innovaties en kiezen voor convenience. Maar de prijs moet correct zijn, en de voordelen van de nieuwe technologieën moeten groter zijn dan die van de oude producten. Als dat het geval is, dan maakt de consument heel snel de overstap naar de nieuwe, circulaire technologieën. De oplossing zal dus moeten komen van innovaties en economisch verantwoorde nieuwe businessmodellen, zoals JUUNOO.”