DRUMDRUM2
Philippe Verstraete
DRUMDRUM, steel drum reconditioning

Fotograaf:

DRUMDRUM

Auteur:

Sara Adam, Corporate Consultant bij Group Casier, s.adam@casier.be

Casier-SaraZwW
“Maximaal inzetten op hergebruik”
“Maximaal inzetten op hergebruik”

Philippe Verstraete is CEO van DRUMDRUM, een bedrijf in Rumbeke dat vaten klaarstoomt – of zoals hij zelf zegt: ‘reconditioneert’ – voor hergebruik. “Volgens mij kan en moet er veel meer ingezet worden op hergebruik. Verhoudingsgewijs wordt er momenteel veel over recyclage gepraat en nog te weinig over hergebruik. Onze niche is het hergebruik van vaten, maar er zijn nog veel andere producten die geschikt zijn voor hergebruik.”

DRUMDRUM is van oorsprong een familiebedrijf. Het groeide onder de hoede en de leiding van de familie Verstraete, terwijl het onderdeel werd van grotere, internationale groepen en veranderend aandeelhouderschap en naamsveranderingen kende (Blagden Packaging, pack2pack en EarthMinded). Het bedrijf lag ten gevolge van een zware brand in 2015 acht maanden stil.

In 2016 verwierf Philippe Verstraete, de kleinzoon van de oprichter, de meerderheid van de aandelen. Het bedrijf werd opnieuw een onafhankelijke kmo. Aansluitend werd de bedrijfsnaam omgedoopt in ‘DRUMDRUM’. DRUM is vat in het Engels. DRUMDRUM verwijst naar het herhaaldelijk hergebruik van een vat, mogelijk gemaakt door reconditionering.

Hoe pakte je de heropbouw aan?

Philippe Verstraete: “Ik kon een beroep doen op een gedreven en ervaren team van goede medewerkers, dat was cruciaal. Ik werkte toen al meer dan 20 jaar bij DRUMDRUM, dus ik kende de business. Het is een speciale nichesector, maar ik wist welk pad we moesten bewandelen. De brand was erg ingrijpend en gecombineerd met de toen erg lage staalprijzen, was het destijds een heel moeilijke markt. De klanten hebben daar misschien niet veel van gemerkt, maar wij werden geconfronteerd met significante verliezen. Nu ziet de toekomst er rooskleurig uit. We hebben terug de wind in de zeilen gekregen en daar draagt de verhoogde aandacht voor de circulaire economie toe bij.”

Philippe Verstraete, CEO van DRUMDRUM
Hoe draagt DRUMDRUM bij tot de circulaire economie?

“DRUMDRUM haalt geledigde vaten op die gebruikt werden voor allerlei toepassingen. We brengen ze naar onze fabriek in Rumbeke en ‘reconditioneren’ ze. Dat houdt in dat we ze reinigen en nog een aantal productiestappen ondernemen zodat ze in bijna-nieuw staat opnieuw bruikbaar worden voor gelijkaardige toepassingen. We proberen altijd zo hoog mogelijk te zitten op de ladder van Lansink en dus zo veel mogelijk de waarde van een product te behouden.

We kunnen onze klanten op drie manieren duurzamer maken:

  • 1. Als ze geledigde verpakkingen door ons laten ophalen, maken de klanten hergebruik mogelijk.
  • 2. Als ze gereconditioneerde verpakkingen gebruiken, is er een forse besparing op gebied van uitstoot van broeikasgassen en grondstoffen.
  • 3. Als de verpakkingen niet meer herbruikbaar zijn en op het einde van hun leven komen, worden ze door ons op een verantwoorde manier gerecycleerd.

Door het sterke visuele aspect dat verbonden is aan het gebruik van stalen vaten, kunnen wij onze klanten helpen aan hun klanten en de buitenwereld te tonen dat ze zorg dragen voor duurzaamheid.”

“Goedkope virgin grondstoffen zijn een groot gevaar voor de circulaire economie.”
Philippe Verstraete
Het gaat over een weinig gestandaardiseerd product. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee?

“Je krijgt verschillende soorten verpakkingen binnen die je wil reconditioneren voor hergebruik, maar je moet alles goed sorteren en voor elk type natuurlijk ook een klant zien te vinden. Dat is niet zo vanzelfsprekend en is ook de reden dat een business zoals de onze niet zo makkelijk is: de match tussen binnenkomend en buitengaand is niet altijd eenvoudig te vinden.”

Wat houdt reconditionering van metalen vaten precies in?

“Het reinigen van de vaten kan op verschillende manier gebeuren. Je kunt ze bijvoorbeeld chemisch reinigen of spoelen. Dat passen we toe op vaten met resten die nog vloeibaar zijn. Andere vaten behandelen we thermisch. We openen ze en ze gaan omgekeerd door een brandoven, waardoor de resten van het vat verwijderd worden. Die resten gaan dan later naar erkende afvalverwerkers, wij verwerken die niet zelf. De laatste stappen zijn staalstralen, de originele vorm zo goed mogelijk herstellen, testen en dan finaal opnieuw schilderen.”

Wat gebeurt er met de vaten die niet in aanmerking komen voor hergebruik?

“Eerst behandelen we deze vaten en daarna wordt het volume gereduceerd in schrootpersen voor optimalisatie van het transport. Daarna leveren we proper en hoogwaardig staal af aan verwerkers zodat het staal nog in aanmerking komt voor materiaalrecyclage.”

Vanwaar komt de instroom?

“De vaten zijn van de ons omringende landen afkomstig. Doordat het om een groot volume product gaat met een beperkte waarde moeten we aandacht schenken aan de transportkosten. Eigenlijk vervoeren wij lucht. Daarom proberen we de meeste gebruikte vaten binnen een straal van 500 km te halen. Soms gaan we tot 1000 km, bijvoorbeeld voor gebruikte vaten uit Zwitserland. Via ons eigen transportbedrijf DRUMDRUM Trans, kunnen we onze klanten het door hen verwachte, betrouwbare serviceniveau bieden. Externe logistiek hebben we graag zelf in handen. Zo kunnen we transport optimaliseren, door leveringen van gereconditioneerde vaten en ophalingen van geledigde vaten zo goed mogelijk te combineren. Dit om leegrijkilometers, kosten en milieu-impact zo laag mogelijk te houden. Zo dragen we bij aan de duurzaamheid.”

Hoe denk je meer invloed te kunnen uitoefenen op de producenten van de vaten om ze van in het begin duurzamer te maken?

“Dat is moeilijk. De uiteindelijke eindbeslisser is nog altijd de klant. Klanten willen vaak gewoon de goedkoopste oplossing en zijn dikwijls nog weinig bekommerd over de verdere levensloop van een product na het gebruik. Bedrijven kunnen niet anders dan zich plooien naar de eisen van de klant. Dat is ook een uitdaging in het circulair verhaal: de markt is geëvolueerd naar lichtgewicht wegwerpproducten en lage prijzen. Mensen zijn daar heel moeilijk van weg te krijgen. Een groot gevaar voor de circulaire economie zijn de goedkope virgin grondstoffen. Deze moeten ook op een duurzame manier ontgonnen en geproduceerd worden, dat is een noodzakelijke eerste stap.”

Wat is circulariteit voor jou in één zin?

“Zo veel mogelijk hergebruiken. De grootste broeikasgasuitstoot gebeurt bij de productie en/of ontginning van grondstoffen. De besparing door gebruik van gereconditioneerde verpakkingen bedraagt tot 80 % in vergelijking met het gebruik van nieuwe verpakkingen. Als je producten hergebruikt, spaar je grondstoffen uit. Deze bewustwording wordt volgens mij stilaan duidelijker in de maatschappij. Het zit hem vaak in de kleine dingen, bijvoorbeeld een herbuikbare draagtas meenemen als je boodschappen gaat doen, een koffietas i.p.v. wegwerpbeker gebruiken … In Europa hebben we enorm veel zogenaamd afval dat we kunnen hergebruiken, maar niet veel grondstoffen, want die zijn allemaal geïmporteerd. Een les die wij geleerd hebben tijdens de coronacrisis is dat het loont en belangrijk is om zelfvoorzienend te zijn op vlak van grondstoffen en producten.”

Hoe verhoudt circulariteit zich bij DRUMDRUM tot duurzaam ondernemen?

“Binnen DRUMDRUM proberen we duurzame keuzes te maken: we plaatsen bijvoorbeeld zonnepanelen, hergebruiken zoveel mogelijk restwarmte, vernieuwen ons wagenpark met elektrische en hybride wagens, verminderen energieverbruik waar mogelijk, etc. Daarnaast waken we erover om op een milieuconforme en duurzame manier te werken: we beschikken over de best beschikbare technologieën voor het zuiveren van water en de behandeling van emissies.”

Wat is volgens jou nodig voor een snellere omschakeling naar een circulaire economie?

“De bewustwording speelt volgens mij een grote rol. Veel partijen zetten daar heel sterk op in. Dat zal het proces uiteindelijk versnellen. Daarnaast is ook het wetgevend kader erg belangrijk. Momenteel is dat nog niet altijd bevorderlijk voor de circulaire economie. Ik zie een contradictie: de tijdsgeest evolueert naar graag zo veel mogelijk circulair en duurzaam, maar de overheden leggen (soms met de beste bedoelingen) moeilijk haalbare verplichtingen op, waardoor veel zogenaamd afval niet meer hergebruikt of gerecycleerd wordt. Afval is of kan vaak een grondstof worden en de overheid kan vanuit die optiek de afvalwetgeving pragmatischer bekijken.”

Welke circulaire innovaties zie je de komende jaren doorbreken?

“Volgens mij kan en moet er veel meer ingezet worden op hergebruik. Verhoudingsgewijs wordt er veel over recyclage gepraat en weinig over hergebruik. Onze niche is het hergebruik van vaten, maar er zijn nog heel veel andere producten die geschikt (kunnen) zijn voor hergebruik.”

Meer lezen over DRUMDRUM

Meer lezen over DRUMDRUM en duurzaamheid