Header01
Leopold Moormann en Vincent de Jonge
Hydro

Auteur:

Sara Adam, Corporate Consultant bij Group Casier, s.adam@casier.be

Casier-SaraZwW
“Door lange levensduur en oneindige recycleerbaarheid is aluminium circulaire grondstof bij uitstek”
“Door lange levensduur en oneindige recycleerbaarheid is aluminium circulaire grondstof bij uitstek”

“Door efficiënt gebruik te maken van pre- en post-consumer schroot, kunnen we gecertificeerd gerecycleerd aluminium aanbieden met een lagere ecologische voetafdruk.” Head of Marketing Leopold Moormann en Sustainability Coordinator Vincent de Jonge lichten de circulaire strategie van aluminiumproducent Hydro toe.

Hydro is een beursgenoteerd aluminiumverwerkend bedrijf uit Noorwegen. De grootste aandeelhouder is de Noorse staat. In Europa alleen al telt het bedrijf 40 locaties, waarvan 4 in België: in Lichtervelde, Raeren, Ghlin en Landen. In ons land stelt Hydro bijna 700 mensen te werk. “Het voordeel van zoveel locaties is dat als we in een vestiging een slim duurzaam idee doorvoeren, dat meestal zo doorsijpelt naar de andere locaties”, legt Leopold Moormann uit. “Ze leren heel snel van elkaar en maken zo samen een efficiënte en duurzame groei mogelijk van de groep.”

Welke marktpositie bekleedt Hydro?

Leopold Moormann: “Bekeken vanuit de filosofie dat we de volledige waardeketen overzien — van het winnen van grondstoffen over basismateriaal maken en extruderen tot recycleren — zijn we wereldwijd marktleider. In Europa hebben we een marktaandeel van ongeveer 20 procent.”

Leopold Moormann en Vincent de Jonge
Wat is jullie rol binnen Hydro?

Leopold Moormann: “Ik heb bij Hydro al heel wat jaren op de teller staan in diverse functies, waaronder verkoop (binnen- en buitendienst), productmanagement, marketingmanagement en business development. Sinds 2022 ben ik verantwoordelijk voor marketing, business development en duurzaamheid in de Benelux en ruimer Europa.”


Vincent de Jonge: “Ik ben 2,5 jaar actief bij Hydro als Sustainability Coordinator voor de Benelux, in de breedste zin van het woord. Vanuit het moederbedrijf worden een bepaalde structuur en doelstellingen opgesteld, maar elke site heeft de vrijheid om daar zelf invulling aan te geven want iedere locatie is natuurlijk anders. We zoeken per site de gepaste oplossing.”

“Onze sites leren heel snel van elkaar en maken zo samen een efficiënte en duurzame groei mogelijk van de groep.”
Leopold Moormann en Vincent de Jonge
In welke gebruiksgoederen zit aluminium verwerkt?

Leopold Moormann: “Bijvoorbeeld in keukengerei zoals pannen, maar ook in ramen en deuren, fietsen, telefoons, laptops, auto’s, aanhangwagens, schepen, dekken, rompen, vliegtuigen en treincabines en -vloeren. Als we kijken naar duurzame markten, dan vinden we onder andere aluminium terug in onderconstructies voor zonnepanelen.”

Wat is de milieu-impact van aluminium?

Vincent de Jonge: “Aluminium wordt gewonnen uit bauxiet, een restproduct dat ontstaat door miljoenen jaren van chemische verwering van gesteente dat aluminiumsilicaat bevat. Bauxiet ontginnen is op zich geen vervuilend proces, maar heeft wel een grote impact op de omgeving van de mijnbouw. Na de ontginning moet de natuur in haar oorspronkelijke staat hersteld worden. Bauxiet is geen schaars goed. We vinden het in principe wereldwijd in de bovenlaag van de bodem. Zelfs in onze eigen tuin zou bauxiet zitten, maar te weinig om economisch gezien te gaan ontginnen. Meestal wordt het bauxiet ontgonnen in landen dichter bij de evenaar. Om van bauxiet naar aluminium te gaan, is wel veel energie nodig. Hydro zet er sterk op in om het milieu daarbij zo min mogelijk te belasten.”

 

Leopold Moormann: “Eigenlijk is aluminium een heel duurzaam materiaal. Eens het er is, kent het een hele lange levensduur. Bovendien is aluminium 100 procent recycleerbaar. Je kan het verwerken aan een temperatuur van rond 600 °C, wat een heel stuk lager is dan bij staal (2000 °C), en dus energiezuiniger. Voor de recyclage van aluminium gebruik je slechts 5 procent van de energie die je nodig hebt om aluminium uit bauxiet te maken.”

Zijn er specifieke technologieën nodig om aluminium te recycleren?

Vincent de Jonge: “Op bepaalde sites waar we meer schroot verwerken tot recyclaat hebben we geïnvesteerd in betere/fijnere filters en meer op maat gemaakte verwerkingsmachines om zo meer post-consumer materiaal te kunnen verwerken. We werken ook op de sorteerstromen om zo beter en duurzamer te kunnen recycleren. Op de site in Ghlin (Henegouwen) werkten we tot nu toe met gas om de processen aan te sturen, maar is er nu een project opgestart met biogas. Een van onze sites in Spanje is erin geslaagd alles te laten aansturen met groene waterstof geproduceerd met duurzame energie.”


Leopold Moormann: “We proberen om zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten bij het recyclageproces. Hoe meer aluminium er binnenkomt om te recycleren, hoe efficiënter we dat kunnen doen met minder uitstoot, en hoe meer recyclaat we kunnen gebruiken in plaats van virgin grondstoffen.”

Waar halen jullie het recyclaat?

Leopold Moormann: “We hanteren met onze klanten het principe van close the loop. Onze klanten kopen aluminium aan om te verwerken, maar tijdens het verwerkingsproces gaat ook een deel aluminium verloren. Productieverlies, of -uitval heet dat. We zorgen ervoor dat dit productieverlies naar ons terugkomt om opnieuw te verwerken zodat we zelf minder nieuw aluminium moeten inkopen.”


Vincent de Jonge: “We werken ook samen met schroothandelaars die aluminiumschroot tot bij ons brengen.”

Hoe houden jullie bij welk percentage van jullie aluminium gemaakt is uit recyclaat en welk percentage uit virgin grondstoffen?

Leopold Moormann: “Van elk product houden we de levenscyclusanalyse bij en daarnaast ook nog een environmental product declaration (EPD). Daarop staat uit welk materiaal het product gemaakt werd en het percentage recyclaat en virgin materiaal, maar ook vanwaar de grondstoffen komen. Op basis daarvan wordt er ook een CO2-uitstootwaarde aan toegekend. Sinds we gedetailleerder in kaart brengen waar de materialen vandaan komen, kunnen we veel bewuster onze aankoopprocessen sturen. Het werken met virgin materiaal of recyclaat is ook niet per se een zwart-witverhaal want het virgin materiaal dat je inkoopt, kan gemaakt zijn met fossiele brandstoffen of met hernieuwbare energie.”

Wat verstaan jullie onder circulariteit?

Vincent de Jonge: “Ervoor zorgen dat ons huidig gebruik van grondstoffen en energie niet ten koste gaat van de toekomstige generaties. We willen de kwaliteit van leven van de toekomstige generaties niet nadelig beïnvloeden door ons productie- en consumptiegedrag op vandaag.”


Leopold Moormann: “Circulariteit is iets wat we samen doen, met onze klanten, leveranciers en eindconsumenten.”

Hoe zet Hydro meer algemeen in op duurzaam ondernemen?

Leopold Moormann: “Een van onze groepsdoelstellingen is tegen 2050 carbon zero te zijn en zelfs nature positive. Daarvoor hanteren we tussendoelstellingen waaronder bijvoorbeeld de doelstelling dat we tegen 2030 onze carbon footprint met 30 procent willen terugschroeven. We brengen onze verschillende soorten emissies onder in drie categorieën. Onder scope 1 vallen de directe emissies, onder scope 2 de indirecte emissies van aangekochte energie en onder scope 3 de indirecte emissies in de waardeketen.”


Vincent de Jonge: “Hydro valt als beursgenoteerd bedrijf uiteraard ook onder de verplichting van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en rapporteert daar ook duidelijk over. Daarnaast willen we blijven inzetten op groener inkopen, groener produceren, recycling en toegevoegde waarde van onze sociale aanwezigheid in de maatschappij. Lokale initiatieven zijn bijvoorbeeld investeringen in zonnepanelen- en windmolenparken om in onze eigen energie te voorzien.”

Wat houdt jullie tegen om nog sneller grotere stappen vooruit te zetten op vlak van duurzaamheid?

Leopold Moormann: “We ondervinden dat we in verschillende Europese landen niet 100 procent verder kunnen investeren in technologie en groene energie omdat het elektriciteitsnet dat niet toelaat. Er is in de toekomst te weinig capaciteit. Als we geen extra stroom kunnen krijgen, dan kunnen we veel van onze verduurzamingsprojecten niet verder doorvoeren.”

Meer lezen over Hydro
Meer lezen over het duurzaamheidsbeleid van Hydro