Lybover_web22
Hans Boels & Bart Vanpoucke
Bedrijvengroep Lybover

Auteur:

Sara Adam, Corporate Consultant bij Group Casier, s.adam@casier.be

Casier-SaraZwW
“Minder afval dankzij hoogtechnologische scheidings- en verwerkingsprocessen”
“Minder afval dankzij hoogtechnologische scheidings- en verwerkingsprocessen”

Lybover RECYCLING levert hoogwaardige oplossingen om materiaalstromen te sorteren en valoriseren. Ziet ook deze speler een verschuiving richting meer circulariteit? Iedereen Circulair ging hierover in gesprek met Hans Boels, CEO van Lybover, en Bart Vanpoucke, Business Unit Manager bij Lybover RECYCLING.

Hans en Filip Boels stapten in de jaren 90 in het bedrijf van hun vader dat gespecialiseerd was in ontstoffing en luchtzuivering van productieprocessen en -omgevingen. “Het was tot dan een agentuurbedrijf voor de Duitse firma Keller Lufttechnik”, licht Hans Boels toe. “Mijn broer en ik kozen ervoor om ook zelf ontstoffingsinstallaties te engineeren en bouwen en om onze Benelux-klanten voortaan zelf te ondersteunen, wel altijd in exclusieve samenwerking met Keller Lufftechnik GmbH. Vanaf dan was Keller Lufttechnik Benelux ook als projectbedrijf actief in de industriële ontstoffingssector. In 1997 namen we een onderaannemer over die lokaal voor ons werkte in de metaalconstructie. Zo ontstond onze afdeling metaalconstructie.”

Vandaag telt Lybover zes business units. Hoe verliep de verdere diversificatie?

Hans Boels: “Met onze ontstoffingsinstallaties kwamen we bij recyclingbedrijven. We voelden dat als we meer aanwezig wilden zijn in deze markt, we mee aan tafel moesten zitten met technieken voor de scheidingsprocessen. Met de ontstoffing kwamen we altijd op het laatste moment, wanneer er geen geld of tijd meer was bij onze klanten. We kwamen in contact met een verdeler van Duitse recyclingmachines. Die had geen familiale opvolging en zo zijn we in 2009 opnieuw met een agentuur gestart, met het oog op de groei en de omvorming naar een wederkoopproces. Dat wil zeggen dat we zelf installaties engineeren, machines aankopen, ze aaneenbouwen voor onze klanten en ze onderhouden. Totaalprojecten eigenlijk. Vandaag staat Lybover internationaal bekend om zijn kennis en ervaring op het gebied van ontstoffing (Lybover AIR), recycling (Lybover RECYCLING), bulk handling (Lybover BULK), brandbeveiliging (Lybover FIRE), productie van stalen en roestvrijstalen componenten (Lybover METAL) en industriële montages (Lybover INSTALLATION).”

Hans Boels, Lybover
Wanneer kwam jij in beeld, Bart?

Bart Vanpoucke: “Ik werk sinds 2009 voor de recyclingtak van Lybover. We leveren machines en installaties voor het scheiden en valoriseren van diverse materiaalstromen. We werken daarvoor samen met een tiental Duitse partners. Ze zijn elk marktleider in het ontwikkelen van technieken om afval te scheiden. Zo wordt gewerkt op basis van lucht, magnetisme en Eddy Current-technologie, camera- en zeeftechnologie en statische oplading. Wij gaan de markt op met de combinatie van al deze technieken en bekijken hoe we voor onze klanten een bepaalde recyclagelijn kunnen bouwen.”

“Traditionele inzamelbedrijven doen investeringen om bijkomende afvalstromen te verwerken.”
Hans Boels & Bart Vanpoucke
Hoe gaan jullie daarbij tewerk?

Bart: “Proceskennis is zeer belangrijk: wij moeten goed begrijpen hoe het proces bij de klant werkt en welke eisen hij stelt aan zijn materiaal. Daarna bekijken we met onze partners welke oplossing we kunnen bieden. Onze partners zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van machines die een bepaalde actie doen op de afgedankte materialen. Wij kijken hoe we die machines kunnen combineren en in de markt zetten met de juiste toepassing. Lybover RECYCLING is gespecialiseerd in droge recyclagetechnieken. We zetten in op droge technieken, om zoveel mogelijk te vermijden dat vervuild slib ontstaat via natte processen. Droge technieken kunnen droog stof creëren, maar dat is met de huidige technologieën beheersbaar.”

Welke evoluties detecteren jullie in de recyclagesector?

Hans: “Je hebt de echte inzamelbedrijven die de materialen net genoeg scheiden en sorteren of opwaarderen om daarna te verkopen aan bedrijven die er iets mee produceren. Dat businessmodel komt onder druk te staan omdat meer en meer productiebedrijven zelf afgedankte materialen inkopen en die zelf opwaarderen tot een niveau dat haalbaar is om ze opnieuw te verwerken. In die productiebedrijven zien we vaak meer verregaande scheidings- en verwerkingsprocessen.”

Bart: “We stellen ook vast dat inzamelaars meer dienstgericht werken. Ze zorgen ervoor dat hun klanten die met hun afval tot bij hen komen, op de beste manier bediend worden, vooral op vlak van logistiek dan. Productiebedrijven zetten vooral in op hoogtechnologische verwerkingsprocessen die zo optimaal mogelijk lopen om een zo kwalitatief mogelijk recyclaat te kunnen inzetten in hun productieproces. Deze twee modellen kunnen zeker naast elkaar leven.”

Hans: “Bij de traditionele inzamelbedrijven lag de focus vroeger vooral op afval ophalen en het scheiden en sorteren om de stortkost zo laag mogelijk te houden. Veel van die bedrijven evolueerden de voorbije jaren van pure inzamelaar naar hoogtechnologische verwerker van afvalstromen. In plaats van selectief te recycleren en het overige te storten, bouwen de inzamelbedrijven nu meer verwerkingslijnen die ze kunnen aanpassen aan verschillende materiaalstromen. Zo focussen ze meer op zuiverheid en doen ze investeringen om bijkomende afvalstromen te verwerken.”

Hans: “Ook de scheidingstechnieken evolueren enorm. Waar er vroeger zeer veel op mechanische processen werd gewerkt (grootte en gewicht), zien we de laatste jaren een verschuiving naar materiaaldetectie, kleurherkenning en vormherkenning (o.a. camerasystemen) met artificiële intelligentie.”

Bart Vanpoucke, Lybover
Hoe helpen jullie jullie klanten om meer circulair te gaan werken?

Bart: “Vroeger beperkte het recyclageproces zich dikwijls tot post production recyclage. Dat is vrij eenvoudig: je ‘maalt’ de materialen en gebruikt ze opnieuw. Het wordt pas echt interessant voor Lybover als het richting post consumer recyclage gaat: je krijgt dan een diverse stroom aan materialen die je met diverse technieken uit elkaar moet halen. Hoe complexer de samenstelling van het materiaal, hoe groter de toegevoegde waarde van Lybover om het uit elkaar te krijgen en op te splitsen in zo zuiver mogelijke stromen.”

Hans: “We zien ook nog een ander fenomeen. Vroeger boden veel recyclagebedrijven de materialen die ze uit de afvalstromen haalden aan als tweederangsproducten. Een typisch voorbeeld zijn plastics die werden ingezameld om van de granulaten goedkope bloembakken te maken. Van een hoogwaardige kunststof werden minderwaardige producten gemaakt. Vandaag wil de kunststofindustrie niet meer dat deze producten als minderwaardig worden geklasseerd. Ze willen de grondstoffen uit de ingezamelde producten halen en daarmee opnieuw originele kunststofproducten maken. In plaats van het plastic gewoon te reinigen gaat men van plastic terug naar de oliefractie om van hieruit evenwaardige, of zelfs betere granulaten te maken.”

Welke circulaire toepassing heeft volgens jullie een grote toegevoegde waarde?

Bart: “Voor mij is dat een bepaalde mate van bronsortering. We moeten echt goed nadenken welke producten we bij de bron gaan sorteren en hoe we het zo aangenaam en eenvoudig mogelijk kunnen maken voor de consumenten om deze sortering goed te doen en vol te houden.”

Hans: “Een mooi voorbeeld is Optimo, het innovatieve afvalinzamelingssysteem dat Limburg.net binnenkort begint uit te rollen. Vanaf 1 januari 2022 zullen in 32 Limburgse gemeenten en Diest de verschillende gekleurde afvalzakken er één of twee keer per week opgehaald worden door één vrachtwagen. Zowel uit studiewerk als uit de praktijk opgedaan in de Optimo-proefgebieden Lommel en Voeren blijkt dat ophaalwagens dankzij Optimo tot een kwart minder kilometers rijden. De uitstoot van fijn stof en CO2 daalt hierdoor met maar liefst 40 %. Het project gaat gepaard met een meer doorgedreven scheiding: het organisch afval (gft) wordt bijvoorbeeld opgesplitst in keukenafval en tuinafval. Later zullen de gezinnen ook extra afvalsoorten gescheiden aan de voordeur kunnen aanbieden, zoals luiers en textiel.”

Bart: “Lybover bouwt de automatische sorteerinstallatie in Beringen die deze vrachtwagens zal ontvangen en de zakken op kleur zal scheiden. Van daaruit vertrekken ze per afvalsoort naar de verwerkers die instaan voor de recyclage. Optimo is een sterk verhaal en in West-Europa ook een vrij uniek verhaal. We zijn trots dat Lybover dit mee mogelijk maakt.”

Meer lezen over Lybover : www.lybover.be

Meer lezen over Optimo, het nieuwe afvalinzamelingssysteem van Limburg.net: www.limburg.net