B.i.g. iedereencirculair - flags-
Pieter Vanoosthuyse
Beaulieu International Group

Auteur:

Sara Adam, Corporate Consultant bij Group Casier, s.adam@casier.be

Casier-SaraZwW
“Materialen zo lang mogelijk op hun hoogst mogelijke waarde houden”
“Materialen zo lang mogelijk op hun hoogst mogelijke waarde houden”

Met 29 productievestigingen in 19 landen is Beaulieu International Group (B.I.G.) een wereldspeler op de markt van vloer- en materiaaloplossingen. De groep wil dat die oplossingen zo duurzaam mogelijk zijn en trekt daarom voluit de kaart van de circulaire economie. “Technologische innovatie, digitalisatie, traceerbaarheid, samenwerking en open communicatie zijn daarbij structurele drivers”, stelt Business Development Manager rPP Pieter Vanoosthuyse.

Pieter Vanoosthuyse werkt sinds begin 2014 voor Beaulieu International Group (B.I.G.). Hij verdiende er zijn sporen als Process Development Engineer, Operational Process & Technology Manager en R&D & Engineering Manager. Momenteel is hij als Business Development Manager rPP verantwoordelijk voor hernieuwbaar en circulair polypropyleen. “Samen met onze organisatie zoeken we binnen B.I.G. naar opportuniteiten om structureel te kunnen inzetten op duurzaam materiaalgebruik doorheen de volledige waardeketen. Dit vanaf grondstof tot einde gebruik.”

Beaulieu International Group heeft 29 productievestigingen in 19 landen en stelt ongeveer 5000 mensen te werk. Op welk niveau maken jullie de oefening?

Pieter Vanoosthuyse: “De circulaire puzzel leggen we niet alleen per site, maar over al onze sites heen. B.I.G. is een groep van gediversifieerde entiteiten. We zoeken wereldwijd naar synergieën voor het gebruik van hernieuwbare en circulaire materialen. We focussen zowel op gerecycleerde materialen, als op biologische/hernieuwbare materialen, namelijk materialen uit hernieuwbare grondstoffen. Telkens stellen we ons de vraag wat we zelf kunnen/moeten doen en met wie we kunnen/moeten samenwerken. Dit in nauwe samenwerking met de lokale entiteiten en de lokale duurzaamheidsverantwoordelijken.”

Pieter Vanoosthuyse
Waar vinden we die circulaire materialen in de waardeketen van Beaulieu International Group?

“We kijken in de eerste plaats naar alternatieven in onze basisgrondstoffen: de polymeren gemaakt op onze sites in Duinkerke (Frankrijk) en Louisiana (VS). We zoeken ook naar circulaire materialen voor onze halffabricaten: vezels, garens, technisch textiel en platen. Hetzelfde geldt voor onze vloeroplossingen. Dat zijn onder andere pvc-vloeren, kunstgras voor sporten als padel en voetbal en voor residentiële toepassingen, naaldvilt, tapijten, matten, meubelstoffen, maar evengoed ook harde vloerbekleding: laminaat, parket en vinyl.”

“Design for recycling en mono material design zijn cruciaal als we verder vooruit willen geraken.”
Pieter Vanoosthuyse
In welke consumentengoederen vinden we jullie producten terug?

“Beaulieu International Group is op vandaag misschien geen bekend merk op zichzelf, maar onze oplossingen komen in het dagelijks leven in tal van producten terecht. Ons polypropyleen heeft een sleutelfunctie in duurzame en recycleerbare voedselverpakkingen. Onze vezels komen dan weer bijvoorbeeld terecht in hygiëne-industrie, van luiers tot hygiënische doekjes. Voor padel en sportgras vind je ons terug onder de naam ACT Sports. In hard flooring is de meer bekende brand Berry Alloc. Voor beurs- en evenemententapijten lanceerden we in 2019 Rewind. Doordat dit tapijt geen latex bevat, is het volledig recycleerbaar in een zuiver PP recyclaat dat opnieuw als grondstof kan gebruikt worden.”

Beaulieu International Group stippelde een ambitieuze Sustainability Roadmap uit. Welke plaats is daarin weggelegd voor circulaire toepassingen?

“In Route 2030 stellen we ons tot doel om onze milieuvoetafdruk tot nul terug te dringen. Streven naar een circulaire economie en daarbij rekening houden met de volledige toeleveringsketen is een van de vijf routes die we bewandelen om dat doel te bereiken. We legden daarvoor twee doelstellingen vast: tegen 2030 zijn al onze oplossingen 100 % recycleerbaar en we willen veel minder uitputbare grondstoffen gebruiken. Onze ambitie voor 2030 is om minstens 50 procent gerecycleerd materiaal of hernieuwbaar materiaal te verwerken in onze productie.”

Welke vier andere routes leiden Beaulieu International Group naar een zero footprint future?

“We verlagen de directe impact van onze activiteiten door ons energieverbruik te beperken, slimmer water- en grondstoffenbeheer na te streven en initiatieven voor afvalbeperking en -valorisatie te nemen. Ten tweede vervangen we fossiele energie door 100 % hernieuwbare energie. Die acties, in combinatie met een meer circulair model en de ontwikkeling van minder koolstofintensieve oplossingen, zullen ons helpen onze wereldwijde impact op het klimaat te verminderen en een zero footprint te bereiken. Dat alles zal niet gebeuren zonder onze medewerkers en de gemeenschappen om ons heen. Tot slot willen we integer handelen, en op een open en transparante manier communiceren. Onze purpose van Beaulieu International Group is niet toevallig: ‘Shaping sustainable living, together’.
Wij zijn ervan overtuigd dat je als internationaal bedrijf alleen op een duurzame manier kan blijven bestaan. Met aandacht voor mens, milieu en maatschappij, waarbij gedeelde waarde gecreëerd wordt. We willen met B.I.G. voortrekker zijn, de evoluties op de voet volgen en zo mee kunnen sturen en onszelf bijsturen. Meer en meer van onze klanten stellen eisen op vlak van duurzaam productgebruik.”

Wat is er volgens jou nodig om lineaire productieprocessen om te vormen naar circulaire productieprocessen?

“Innovatie is een structurele driver in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Bij B.I.G. geldt dit doorheen de volledige waardeketen. Naast innovatieve materialen, productdesign en businessmodellen, zullen digitalisatie en traceerbaarheid ook een cruciale rol spelen om onze materialen zo lang mogelijk op hun hoogste waarde te houden. Als laatste punt staat samenwerking centraal: alle actoren worden actief betrokken in de circulaire waardeketen. Van belang daarbij is een circulaire mindset van iedereen in de waardeketen, alsook de eindconsument. Hoe gaan we om met een product dat end-of-use is? Kunnen we dit hergebruiken of remanufacturen? Welke services kunnen onze oplossingen langer op hun hoogste waarde houden?”

Zie je mogelijkheden om de transitie naar een circulaire economie nog te versnellen?

“Op het vlak van material design is nog veel mogelijk. Design for recycling en mono material design zijn cruciaal als we verder vooruit willen geraken. Daarmee bepaal je namelijk 80 procent van de impact van het finale product/service. Om de transitie verder te versnellen is ook een gepast, adequaat en geharmoniseerd langetermijnbeleid cruciaal.”

Welke rol speelt de overheid in de transitie naar een circulaire economie?

“Om de industrie en de eindconsument mee te krijgen, heb je een goed beleid en wetgevend kader nodig. Er zijn meer geharmoniseerde incentives nodig om materialen zo lang mogelijk op hun hoogst mogelijke waarde in de waardeketen te houden.”

Hoe werk je in je privéleven mee aan een meer circulaire maatschappij?

“Einde gebruik staat niet gelijk aan einde leven. Om samen positieve impact te realiseren, is de switch weg van de lineaire take-make-waste maatschappij met uitputbare grondstoffen, vanzelfsprekend. Er ontstaan tal van opportuniteiten in een circulaire maatschappij, aan ons om die te realiseren en actief te participeren. Alles met als doel om materialen zo lang mogelijk op hun hoogst mogelijke waarde te behouden.”

 

Meer lezen over Beaulieu International Group
Meer lezen over de duurzaamheidsvisie en -strategie van Beaulieu International Group