header_banner40
Caroline Van der Perre
RAFF Plastics

Fotograaf:

Raff Plastics

Auteur:

Sara Adam, Corporate Consultant bij Group Casier, s.adam@casier.be

Casier-SaraZwW
“Plastics hebben onterecht een negatief imago”
“Plastics hebben onterecht een negatief imago”

“Door een goede inzameling en verwerking van plastics is een goede recyclage en dus een langere levensduur mogelijk.” Aan het woord is Caroline Van der Perre, mede-eigenaar en manager van RAFF Plastics. Hoe gaat dit recyclagebedrijf om met de circulaire uitdagingen? “Afval een nieuw leven geven, daar draait alles om.”

In 1981 werd het bedrijf dat Raf Van der Perre vijf jaar eerder had opgericht, getroffen door een zware brand. “Mijn vaders bedrijf was gespecialiseerd in de productie van PVC compounds”, vertelt Caroline Van der Perre. “Bij de herstart gooide hij het over een andere boeg: in plaats van virgin grondstoffen te gebruiken, begon hij PVC-afval op te halen om er opnieuw PVC compounds van te maken. Daardoor kon hij met weinig middelen zijn bedrijf opnieuw opstarten.”

En ontpopte je vader zich tot circulair ondernemer avant la lettre …

Caroline Van der Perre: “Zo kan je het inderdaad stellen. In 1997 voegde hij er nog een nieuwe activiteit aan toe: de recyclage van PVB (polyvinylbutyral). Dit polymeer wordt vooral verwerkt tot transparante, klevende folies die tussen de lagen worden geplaatst van gelaagd glas of veiligheidsglas, onder meer in autoruiten. Het is een van de moeilijkst te recycleren kunststoffen. Dankzij intensief onderzoek en hoogtechnologische machines slaagden mijn vader en zijn medewerkers erin om PVB-resten te recycleren tot herbruikbare grondstoffen. Dat leidde tot de oprichting van een apart bedrijf: Socaplast, met een vestiging in België en een vestiging in de VS. RAFF Plastics legde zich verder toe op de recyclage van PVC, PP (polypropyleen), HDPE (High Density Polyetheen) en PS (polystyreen).”

Caroline Van der Perre, Co-Owner & Manager RAFF Plastics
Wanneer en waarom nam je het roer over van je vader?

“Ik vervoegde het team van RAFF Plastics in 1999. Samen met Christophe Dehouck nam ik in 2012 een deel van het bedrijf van mijn vader over. Er zit nog veel potentieel in kunststofrecyclage. Op het vlak van bewustwording is er een positieve shift. Vroeger kochten onze klanten onze materialen omwille van een prijsvoordeel t.o.v. prime materiaal. Het mocht zelfs niet geweten zijn dat hun producten met recyclagemateriaal gemaakt werden. Nu wordt het bijna van de daken geschreeuwd! De keerzijde van de medaille is dat de grote spelers grote volumes te recycleren materialen verwerken of nodig hebben en die duurder betalen. Dat stuwt de prijzen van de inkomende stromen fors omhoog.”

“De sector is professioneler geworden door bijvoorbeeld de traceerbaarheid van alle stoffen.”
Caroline Van der Perre
Vanwaar komt jullie instroom en waar gaat jullie uitstroom naartoe?

“De instromende plastics – zowel post production als post consumer – komen bij RAFF Plastics vooral uit België, het VK, Frankrijk, Duitsland en Nederland. We willen de toelevering van materialen bewust dicht bij ons houden om de impact op het milieu te beperken. Anders schiet recyclage zijn doel voorbij. Onze klanten zijn in diezelfde landen gevestigd. En om diezelfde reden leveren we in Frankrijk niet verder dan Parijs. Het heeft geen zin om met granulaten naar het zuiden van Frankrijk te rijden. We verkennen de mogelijkheden van een bijkomende vestiging binnen en zelfs buiten België om zo dichter bij de instroom en uitstroom te zijn.”

Kan je een voorbeeld geven van een afgewerkt eindproduct gemaakt uit jullie granulaten?

“Colruyt vervangt zijn oude Collect&Go-bakken door nieuwe traceerbare kratten met een unieke barcode. Wij vermalen de oude kratten op onze site in Londerzeel. Dat was een strategische keuze omdat deze site dicht bij de verzamelcentra van Colruyt ligt. Door de transportafstand te beperken, reduceren we de CO2-uitstoot. Op onze site in Houthulst verwerken we de vermalen kratten tot granulaten. Die leveren we aan een externe partner die er nieuwe Collect&Go-bakken van maakt. Tijdens de verwerking voegen we zo weinig mogelijk materialen toe zodat we de kratten na een tweede end of life opnieuw eenvoudig kunnen recycleren.”

Testen jullie zelf de recyclagemogelijkheden van materialen?

“Wij beschikken over een klein labo met onder meer een lab extruder, DSC-toestel en kleurmeter. Alles wat binnenkomt, wordt getest en indien nodig bijgesteld in productie. Ons eindproduct wordt nog eens getest waardoor wij onze kwaliteit kunnen garanderen. Uitgebreide testen of testen voor het behalen van bepaalde certificaten of normen besteden we uit aan een gespecialiseerd labo. We merken dat de sector professioneler is geworden door bijvoorbeeld de traceerbaarheid van alle stoffen. De grote spelers en de overheid hebben hierin een belangrijke rol gespeeld.”

In welke mate is automatisatie van het recyclageproces mogelijk voor plastics?

“Vandaag er is nog veel manuele arbeid. Alles wat gemalen wordt, passeert eerst door menselijke handen voor een visuele controle. Wij vermalen bijvoorbeeld lege plastic bakken voor brouwerijen. Daarin zit glas dat we eerst manueel moeten verwijderen voor we kunnen vermalen. We slaagden er de voorbije jaren in om bijvoorbeeld de filters van de extruders verder te automatiseren maar ook deze machines moeten gevoed worden en dat moet nog altijd manueel gebeuren. Doordat we met recyclagemateriaal werken, is de kwaliteit niet constant en moet er vaak manueel bijgestuurd worden. Ook de grote diversiteit van de instroom in ons magazijn bemoeilijkt verdere automatisering. RAFF Plastics is niet echt de inzamelaar en sorteerder van de plastics. Wij komen pas de stap erna in beeld en dat maakt het voor ons vrij onvoorspelbaar wat er binnenkomt en in welke verpakkingen en afmetingen het binnenkomt. Ik ben er wel van overtuigd dat er nog evolutiemogelijkheden zijn om ons machinepark verder te automatiseren. Toch zal er altijd veel manueel sorteerwerk nodig blijven.”

Heb je het gevoel dat de consument mee is met jullie verhaal?

“Plastics hebben een negatief imago gekregen door de documentaires over afval in de oceanen. Deze stoffen beschikken wel degelijk ook over positieve eigenschappen. Dankzij een goede inzameling en verwerking is een goede recyclage en dus ook een langere levensduur mogelijk. Plastics kunnen meerdere malen gerecycleerd worden door ze te mengen met andere kunststofsoorten. Ik hoop dat de media in de toekomst vaker deze kant van het verhaal zullen belichten zodat de consumenten een genuanceerder beeld krijgen van de recyclagemogelijkheden van plastics. Dat kan hen motiveren om hun afval nog beter te sorteren en gescheiden aan te bieden. Daar begint in feite alles: dat de consumenten hun afval in de juiste ‘vuilnisbak’ gooien.”

Caroline Van der Perre is net als Sara Adam die haar interviewde actief bij Women in Recycling, een netwerkgroep in de schoot van Denuo voor vrouwen in de recyclage. #WomeninRecycling

 

Meer lezen over RAFF Plastics

Meer lezen over Socaplast