Galloo
Dries Wyffels
Group Galloo Recycling

Fotograaf:

Group Galloo Recycling

Auteur:

Paul-Emmanuel Casier, Managing Director bij Group Casier, p-e.casier@casier.be

Casier-PaulEmmanuelZwW
“Ons streefdoel? Afval 100 procent valoriseren!”
“Ons streefdoel? Afval 100 procent valoriseren!”

Met 750 werknemers in 43 filialen verdeeld over België, Frankrijk en Nederland, behoort Group Galloo Recycling tot een van de belangrijkste recyclagebedrijven van ferro- en non-ferrometalen en plastics in West-Europa. “Het komt erop aan mee te zijn en voor te lopen met de meest geavanceerde recyclagetechnieken”, stelt CFO Dries Wyffels. “Dat impliceert nieuwe markten aanboren, nieuwe stromen verwerken en gaan voor 100 procent recyclage.”

Galloo is marktleider in België en Noord-Frankrijk in de recyclage van ferro- en non-ferrometalen en plastics. “De specialiteit van Galloo is alles waaraan plastic en/of metaal hangt”, schetst CFO Dries Wyffels. “Wij verwerken complexe materiaalstromen zoals afgedankte autowrakken, bruin- en witgoed en non-ferrometalen uit verbrandingsassen. Er komen ook continu nieuwe producten en nieuwe materiaalstromen bij. Denk maar aan de overgang van beeldbuizen naar LCD-schermen en nu LED-schermen, of nog aan zonnepanelen en elektrische auto’s.”

Welke rol neemt Galloo op in de circulaire economie?

Dries Wyffels: “Eigenlijk is onze missie op zich circulair: we gaan voor 100 procent valorisatie. Materialen en grondstoffen die in aanmerking komen voor hergebruik, verkopen we. Het grootste deel aangevoerd materiaal is metaal- en plasticafval dat niet kan hergebruikt worden. Dat scheiden we en herwerken we tot secundaire grondstoffen. Onze grootste troef is wat we doen met de restfracties. Wat de leek beschouwt als zuiver afval, klaar om te storten of te verbranden, is voor ons een economische en ecologische uitdaging en meteen ook het voorwerp van voortdurend onderzoek. Enerzijds loont het de moeite omwille van het volume van de materiaalstromen en anderzijds hebben we die absolute fixatie om niet op te geven en te gaan tot dat laatste procent dat nog gerecycleerd moet en zál worden.”

Dries Wyffels, CFO Group Galloo Recycling
Galloo bestaat al sinds 1939. Recyclage stond toen nog in de kinderschoenen. Waren de oprichters in zekere zin hun tijd voor?

“Joseph Galloo en later Antoine Vandeputte waren in elk geval visionair. Ze investeerden in het West-Vlaamse Menen in de eerste shredder in de regio. Een investering die anderen in twijfel trokken, maar het geloof in recyclage zat diep. Van in het begin primeerde bij Galloo de overtuiging dat je van afval economisch iets kan maken. In die tijd werd nog niet over ecologie gesproken, dat is er later bijgekomen.”

“Het is hoog tijd om resoluut alle niet-recycleerbare materialen in producten uit te sluiten.”
Dries Wyffels
Speelt dat visionaire nog altijd mee?

“Het visionaire zit hem vooral in het feit dat we het een absolute noodzaak vinden om ook plastics te recycleren, ook al is dat nog een zeer moeilijk economisch gegeven. Ecologisch zijn gerecycleerde plastics een noodzaak maar economisch is de doorbraak er nog niet. Die omslag moet nog komen. Het is moeilijk om competitie te voeren tegen virgin materiaal, dat uiteindelijk een oliederivaat is. Het vraagt nog altijd een (financiële) inspanning van de consument om het gerecycleerde materiaal te verkiezen.”

Kan een CO2-taks de omslag helpen versnellen?

“Zo’n taks kan helpen om de olie en haar derivaten te verdringen. Ik zie dat wel als een tijdelijke maatregel, tot de mentaliteitsverandering zich voltrokken heeft. Er zijn ook nog fiscale mogelijkheden: waarom verlaagt de overheid de btw-voet van gerecycleerde producten niet zodat ze concurrentieler worden?”

De specialiteit van Galloo is alles waaraan plastic en/of metaal hangt
De laatste zes maanden is de vraag naar te recycleren plastics groter dan het aanbod. Is dat een teken dat de omslag toch al bezig is?

“De druk van de overheid om meer recyclaat te gebruiken, is op dit ogenblik groot. Neem bijvoorbeeld de signalen rond ecodesign. Meer en meer producten worden ontworpen op basis van recyclaat. Het is zelfs een systematiek aan het worden die wordt ingelepeld bij de jeugd en de studenten. Op de ladder van Lansink staat preventie niet voor niets aan de top. Het is hoog tijd om resoluut niet-recycleerbare materialen in producten uit te sluiten want ze staan 100 procent recyclage in de weg. Ecodesign en recyclage gaan in dat opzicht hand in hand.”

Welke circulaire innovaties zie je naast gerecycleerde plastics nog doorbreken?

“Vooral in de bouwsector is men volop op zoek naar alternatieven: verplaatsbare wanden, producten en isolatie gemaakt uit restproducten, nieuwe wegen uit afvalresidu … Opvallend ook is het succes van vintage, dat is ook een basis voor circulariteit. Kunststof digitaal printen zie ik ook doorbreken. Op die manier kan je wisselstukken die nu niet meer voorhanden zijn op maat maken.”

Hoe zie je meer algemeen de rol van technologie binnen de circulaire economie?

“Persoonlijk geloof ik sterk in de verdere, exponentiële ontwikkeling van de technologie. Almaar meer bedrijven bieden technologische oplossingen voor recyclage aan of willen samenwerken met een recyclagebedrijf om oplossingen uit te werken. Denk bijvoorbeeld aan scheidingstechnieken op basis van X-stralen, kleurherkenning … We testen ook sorteerrobots uit om het materiaal dat uit de shredder komt te sorteren. Dat gebeurt nu nog manueel, maar we vinden geen mensen meer om dat soort werk te doen. We moeten dat aanleren aan de systemen, maar op dit ogenblik zijn deze nog niet op het niveau van de mensen.”

Wat zijn voor Galloo de grootste opportuniteiten en uitdagingen in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie?

“Ik zie er drie: minder storten, de logistiek anders organiseren en mensen vinden en binden. We moeten erin slagen om de restfractie compleet naar 0,00 te herleiden. Het is ook zo dat de storten vol geraken. Het is dringend tijd om daaraan iets te doen. De overheid geeft geen vergunningen meer voor nieuwe stortplaatsen, dus is de boodschap: recycleer 100 procent, los het op! We zullen dus creatief moeten zijn. Onze mensen gaan op zoek naar methoden om restproducten aan te wenden, bijvoorbeeld in de vorm van pellets of in de wegenindustrie. Dat is bij ons volop in onderzoek, terwijl Galloo nu al een grote reputatie heeft in de verwerking van restfracties.”

Welke opportuniteiten zie je op logistiek vlak?

“In alles wat we doen, moeten we de voetafdruk mee in rekening brengen. Zo heeft Galloo de kaart getrokken van transport over water: de groep investeert meer en beter in locaties die langs water gelegen zijn en kiest resoluut voor ecologisch binnenvaartvervoer.”

Als derde uitdaging noemde je ‘mensen vinden en binden’. Wat bedoel je daar precies mee?

“Ook in ons menselijk kapitaal blijven we investeren. We beschikken over een uitgebreide personeelsdienst en voeren een actief gezondheidsbeleid. Ondanks de grootte van de onderneming, hechten we veel belang aan korte communicatielijnen en aan respect voor elke medewerker. Bij Galloo ben je zeker geen nummer, maar wel een persoon. We appreciëren ten stelligste initiatief en persoonlijk ondernemerschap.”

Wat is voor jou circulariteit in één zin?

“Circulariteit is het behouden van materialen en grondstoffen in de economie door afval te vermijden en materialen te hergebruiken, om op deze manier de milieu-impact van nieuwe grondstoffen en materialen sterk te reduceren.”

Hoe kunnen we als individu bijdragen aan de omslag naar een circulaire economie?

“In de eerste plaats door ons afval gesorteerd aan te bieden. In Vlaanderen doen we het al zeer goed, maar het kan altijd beter. Het streefdoel zou moeten zijn dat restafval gereduceerd wordt naar nul. Er zijn echt veel mogelijkheden om afvalstromen correct te verwerken. Je kunt er zelfs wat aan verdienen als je elektronica en metalen naar een site van Galloo brengt. We kunnen als individu ook ons steentje bijdragen door ons consumptiegedrag aan te passen. Afval dat we niet goed kunnen recycleren, vermijden we beter. Wat vaak vergeten wordt, is dat er ook mogelijkheden zijn om de afvalberg te verkleinen door bijvoorbeeld kippen te houden die je keukenafval oppeuzelen, je gft-afval te composteren in een compostvat of op een composthoop of het gras dat je afmaait in je tuin te mulchen als meststof.”

Hoe krijgen we het grote publiek mee in dit verhaal?

“Sensibiliseren kan helpen, maar mogelijks is de boodschap niet overtuigend genoeg. Recycleren kunnen we als bedrijf niet alleen, met onze bedrijfsslogan nodigen we daarom iedereen uit om mee te doen: Let’s Recycle!

Wat brengt de toekomst?

“Gezien de bedrijfsactiviteit zie ik de toekomst van Galloo als 100 procent positief. Het bedrijf is als marktspeler niet meer weg te denken. We behandelen 1.400.000 ton per jaar. De groei van Galloo wordt gestimuleerd door de maatschappelijke gedachte van circulariteit. De jongeren zijn er helemaal klaar voor. Zo is recycling ondertussen ook al een positief argument en een winnende gedachte geworden bij aanwervingen. Ik kijk en luister ook naar mijn kinderen en hun partners: de groene reflex en de circulaire gedachte zitten er helemaal in. Drie van mijn vier kinderen kopen af en toe kleren in een tweedehandswinkel. En dat terwijl ze niet noodzakelijk het voorbeeld hebben gehad van hun ouders. De omslag is dus wel degelijk bezig.”

Meer lezen over Group Galloo Recycling