Beeld01
Pieter De Brabandere
Group De Brabandere

Auteur:

Pieter-Paul Casier, CEO Group Casier, p-p.casier@casier.be

Casier-PieterPaulZwW
“Reststromen verwerken tot hoogwaardige grondstoffen voor circulair beton”
“Reststromen verwerken tot hoogwaardige grondstoffen voor circulair beton”

Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal wereldwijd, met een enorme impact op het milieu en onze grondstoffenvoorraad. Group De Brabandere toont dat het ook een circulaire grondstof kan zijn. “Je kan met betonafval veel meer doen dan het in funderingen stoppen”, zegt CEO Pieter De Brabandere. “Met gerecycleerd betongranulaat kan je wel degelijk opnieuw hoogwaardig beton maken.”

Group De Brabandere is actief in wegenbouw, betonproductie en transport. Het familiebedrijf werd in 1905 opgericht door Arthur Costenoble, de overgrootvader van Paul en Pieter De Brabandere, de vierde generatie die momenteel de groep leidt. Paul spitst zich toe op de wegenbouwactiviteiten, Pieter op het beton.

Hoe raakte je gebeten door het betonvirus?

Pieter De Brabandere: “Mijn broer vervoegde het familiebedrijf in 2002. In dat jaar opende de eerste betoncentrale van Group De Brabandere in de Handelsstraat in Veurne. Ik was toen zelf nog aan het studeren. Toen ik zes jaar later ook bij Group De Brabandere begon te werken, vroeg mijn vader me of ik me wou toeleggen op de betontak. Ik zag dat helemaal zitten. De vraag begon stelselmatig toe te nemen, niet alleen vanuit België, maar ook vanuit Frankrijk. Daarom startten we in 2015 onder de naam Flandres Béton een tweede betoncentrale op in de haven van Duinkerke. Amper een jaar later diende zich een nieuwe opportuniteit aan. Met de overname van de betoncentrale van Holcim in de Vaartstraat in Veurne kregen we er een derde productie-eenheid bij. Dat was een belangrijke stap in ons groeiproces.”

Pieter De Brabandere
In 2023 kwamen er nog eens zes betoncentrales bij.

“Inderdaad. Flandres Béton nam zes betoncentrales over van CuBe, de betondochter van Carrière du Boulonnais (CB). Daardoor hebben we in Nord-Pas-de-Calais nu zes betoncentrales: in Calais, Duinkerke, Etaples, Ferques, Hazebrouck en Wizernes.”

“We hechten ontzettend veel belang aan waardebehoud: hetzelfde toepassingsniveau behouden en als het kan zelfs naar een niveau hoger tillen.”
Pieter De Brabandere
Wanneer zijn jullie de circulaire kaart beginnen trekken?

“Dat doen we al een hele tijd. Winst is leuk, maar we willen waarde creëren. Met het oog op duurzaam ondernemen gebruiken we de best beschikbare technieken en gaan we mee op zoek naar nieuwe technologieën om maximaal te kunnen bijdragen aan de circulaire economie. Ons Eco-Beton is daar een mooi voorbeeld van. Met nieuwe scheidingstechnieken kunnen we de oorspronkelijke grondstoffen van beton - grind, zand en cement - terugwinnen en hergebruiken. Die hoogwaardige BENOR-gekeurde betongranulaten verwerken we in ons Eco-Beton.”

Wat zijn de positieve effecten van circulair beton?

“Je remt er de natuurlijke ontginning in de steengroeven mee af, je stoot minder CO2-uit door minder transport van materialen tussen de ontginningsgebieden en de betoncentrales en je ontlast de afvalstortplaatsen.”

In 2022 haalden jullie een grote hoeveelheid betonpuin op in Oostende. Vertel.

“We hoorden dat de luchthaven van Oostende opgebroken werd en dat er zeer veel beton aanwezig was. We contacteerden de aannemer en vroegen hem wat hij met het betonafval ging doen. ‘In een fundering steken’, was het antwoord. Daar kon ik niet mee leven, dus vroeg ik aan de aannemer of ik het mocht gaan halen. ‘Pieter is zot geworden’, hoorde ik rond me. Maar ik heb doorgezet en liet al het betonpuin ophalen en uitsplitsen om er opnieuw beton mee te maken.”

In jullie Eco-Beton zit gerecycleerd zand verwerkt. Wat is daar zo bijzonder aan?

“Zand wordt het grootste probleem van onze sector de komende jaren. Het is een uitputbare natuurlijke bron en zal om diverse redenen almaar schaarser worden. Wij investeerden in een installatie waarmee we onzuiver zand kunnen opwaarderen tot hoogwaardig zand en waarmee we zand uit betonpuin kunnen recycleren. We waren de eerste om dat te doen, het was echt een wereldprimeur.”

Wat is voor jou de essentie van circulariteit?

“Respect tonen voor de natuur en de materialen die ze voortbrengt. Als we iets nemen uit de natuur, moeten we dat heel respectvol doen en ervoor zorgen dat het verder gebruikt kan worden. Eens je een materiaal ontgonnen hebt, moet je het altijd een tweede, derde of zelfs vierde leven kunnen geven. Hebben we nog natuurlijke materialen nodig? Absoluut. Kunnen we zonder? Neen. Maar we mogen ze niet meer onbesuisd uit de natuur halen als er alternatieven zijn.”

Waarom verzet je je zo fel tegen downcycling?

“Omdat ik ontzettend veel belang hecht aan waardebehoud. We streven ernaar om hetzelfde toepassingsniveau te behouden en als we kunnen, proberen we zelfs een niveau hoger te tillen. Dat doen we bijvoorbeeld met putzand. Dat heeft in de bouwsector geen waarde. Door het te zuiveren, schalen wij het op naar boven en doen zo aan upcycling in plaats van downcycling.”

Je bent ook voorzitter van Groen Beton Vert. Waarom trek je mee de kar van die vzw?

Groen Beton Vert (GBV) is tien jaar geleden opgericht in de schoot van enkele leden van de VSOR  (het vroegere FPRG vzw). We behartigen de belangen van bedrijven die beton produceren op ecologisch verantwoorde wijze. Onze missie is tweeledig: de kwaliteit van de grondstoffen verhogen en een maatschappelijk draagvlak creëren voor het gebruik van gerecycleerde granulaten in stortbeton.”

Werpt jullie samenwerking vruchten af?

“Ze heeft in elk geval al een en ander in beweging gezet. Groen Beton Vert is partner van het Circular Concrete Center, een onderzoeks- en demonstratiecentrum in Veurne voor beton met een lage milieu-impact. In het testlabo doet de onderzoeksgroep RecyCon KU Leuven - Brugge in samenwerking met Buildwise onderzoek naar circulair beton. In de demonstratieruimte krijgen aannemers en andere bouwactoren concreet voeling met verschillende materialen en technologieën voor circulair beton. Ze ontdekken er ook de kwaliteit van de eindproducten in circulair beton, een essentiële voorwaarde om de eindklant te overtuigen, en een basisvoorwaarde voor de producent om het productieproces te verduurzamen. De kennis zit nu te verspreid, die willen we in het Circular Concrete Center bundelen en op de markt herverdelen. We willen alle stakeholders geruststellen. Niet alleen aannemers, maar ook studiebureaus, bouwheren, verzekeraars en overheden. Ik ben ontzettend blij dat POM West-Vlaanderen daar mee zijn schouders onder zet. Dankzij het Circular Concrete Center kunnen we nu echt iets verankeren voor de sector. We bundelen de krachten van bedrijven die hun verantwoordelijkheid opnemen en hun nek durven uitsteken.”

Is het grote publiek mee met het circulaire verhaal?

“De generatie van onze kinderen in elk geval wel. Die zullen niet meer toestaan dat er niet-circulaire concepten bestaan. In onze generatie is zeker nog niet iedereen mee. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat snel zal keren. Als je je als ondernemer niet inschrijft in het circulaire en duurzame verhaal, heb je geen reden tot bestaan, geen rol van betekenis. We mogen ons wel niet laten verleiden tot greenwashing. Ik kan me enorm ergeren aan certificaten en labels, want finaal doen ze niets. Ook daar is er nog wat werk als maatschappij om veel van die verhaaltjes te doorprikken. Ik ken ondernemingen die pretenderen duurzaam en CO2-neutraal te opereren, maar in de Oekraïnecrisis, een stroomgroep met rode diesel hebben bijgezet om hun fabrieken aan te drijven. Zo komen we er niet. Gelukkig zijn er ook tegenvoorbeelden die wel doen wat ze verkondigen. In West-Vlaanderen hebben we zelfs enkele voorvechters van het eerste uur, die snel ingezien hebben dat circulaire economie de toekomst is. Denk bijvoorbeeld aan Galloo en Lybover. Daar mogen we best wel trots op zijn.”