Suez rpet
Werner Annaert
afvalbeheerder SUEZ

Fotograaf:

Copyright SUEZ (©rpet)

Auteur:

Nadine Saint-Pol, Corporate Consultant bij Group Casier, n.saint-pol@casier.be

Casier-Nadinezw-w
“Op een duurzame manier grondstoffen hergebruiken”
“Op een duurzame manier grondstoffen hergebruiken”

Werner Annaert is Director Business Development and Material Resources Management bij SUEZ. “Correct afvalbeheer mogelijk maken, is nog altijd onze eerste opdracht. Daarnaast is SUEZ voor productiebedrijven een belangrijke partner in de omschakeling naar de circulaire economie.”

“Voor mij betekent circulariteit op een duurzame manier het gebruik van primaire grondstoffen verminderen”, steekt Werner Annaert van wal. “De meeste materialen die we in het dagelijks leven nodig hebben, zijn schaars en vaak niet, of in niet al te grote hoeveelheden, bij ons aanwezig. Voor veel van deze materialen zijn we afhankelijk van andere werelddelen en bepaalde regimes waarvan we niet onmiddellijk kunnen zeggen dat ze democratisch of standvastig zijn. We lopen het risico dat op een gegeven ogenblik bepaalde van die materialen niet meer beschikbaar zullen zijn voor ons, ofwel omdat ze uitgeput zijn, ofwel omdat we er geen toegang meer toe hebben. De materialen die we hier al hebben, moeten we daarom zoveel mogelijk hier houden en hergebruiken, maar altijd op een duurzame manier. Het verhaal moet in zijn geheel kloppen, ook op vlak van energieverbruik, transport, enz.”

Hoe draagt SUEZ bij tot de omschakeling naar een circulaire economie?

Werner Annaert: “Ervoor zorgen dat afval op een correcte manier wordt opgehaald en behandeld, is nog altijd onze eerste opdracht. We mogen niet vergeten dat in de jaren 60 en 70 allerlei kunststoffen en chemische producten op een onoordeelkundige manier in de maatschappij werden gebracht: illegaal gestort, slecht verbrand, noem maar op, zonder enige vorm van recyclage. Van daaruit vertrekken wij. Als je geen goed afvalbeheer hebt, kan je ook geen circulaire economie hebben. Vergelijk het met een schoolcarrière: afvalbeheer is het middelbaar onderwijs en dan ga je naar het hoger onderwijs, wat dan de circulaire economie is. Als je de basis niet goed beheerst, kan je ook niet echt succesvol zijn in het vervolg.”

Werner Annaert
Je bent Director Business Development and Material Resources Management bij SUEZ. Wat houdt deze functie precies in?

“Samen met mijn team begeleid ik productiebedrijven in hun omschakeling naar duurzaam en circulair ondernemen en zoeken we de beste oplossingen voor het beheer van het afval. We bekijken bijvoorbeeld samen hoe ze hun primaire grondstoffen kunnen vervangen door circulaire grondstoffen, recyclaten. Het meest recente voorbeeld is Samsonite, dat een internationale ECO-lijn lanceerde op basis van kunststoffen die wij in onze verschillende dochterbedrijven recycleren. Maar we bekijken evengoed hoe we het transport kunnen verduurzamen, door bijvoorbeeld vaker te kiezen voor de waterweg. Circulaire economie is in essentie nieuwe grondstoffen uitsparen en vervangen door al gebruikte grondstoffen, maar dat moet ook op een duurzame manier gebeuren. Je moet ervoor zorgen dat je op vlak van transport of energieverbruik niet slechter scoort, want dan help je de maatschappij ook niet vooruit. Het zijn allemaal aspecten die komen kijken bij hergebruik van materialen. Ik analyseer die samen met mijn team.”

“Zonder goed afvalbeheer is een circulaire economie niet haalbaar.”
Werner Annaert
Zijn de Belgische bedrijven klaar voor deze vorm van duurzaam ondernemen?

“Bij SUEZ stellen we vast dat bedrijven die op zoek gaan naar secundaire grondstoffen vaak kampen met koudwatervrees. Ze zijn jaren gewoon geweest om met een bepaalde grondstof te werken en willen logischerwijs zekerheid hebben dat de kwaliteit van hun product behouden blijft. Onze ervaring is dat er met een goede voorbereiding en grondige testen geen probleem hoeft te zijn. Hoe meer succesverhalen we kunnen aanhalen en hoe meer circulaire toepassingen er gekend zijn, hoe groter het vertrouwen zal worden. Dat vertrouwen zullen we nodig hebben. Als de vraag niet groter wordt, blijven we ter plaatse trappelen en geraken we niet verder.”

Hoe zie je circulariteit als businessmodel?

“Om circulariteit rendabel te maken, moet je in de eerste plaats voorkomen dat je verontreiniging circulair maakt. Als een bepaald materiaal een verontreiniging bevat die je er – omwille van de stand van de technologie of omwille van de kostprijs – niet kunt uithalen, dan moet je accepteren dat je deze materialen eerder moet omzetten naar energie. Materiaalrecyclage is dan geen optie, want dan breng je bepaalde verontreinigingen terug in de maatschappij. Het is belangrijk dat je kwalitatief blijft denken. De dag dat er door recycling maatschappelijke problemen ontstaan, is de dag dat de circulaire economie eindigt. Op dat moment zijn we terug bij af en zullen we veel inspanningen moeten doen om het geloof in en het draagvlak voor de circulaire economie terug te krijgen. Men vergeet ook vaak het hele logistieke aspect. Op bepaalde technologische congressen worden de meest interessante technieken voor het recupereren van materialen voorgesteld, maar wordt er niet nagedacht over de manier waarop je die materialen in een grote hoeveelheid bij elkaar krijgt. Op een gegeven ogenblik is men bezig geweest met rare earth elements, zeldzame aardmetalen die o.a. in de gsm’s zitten. Er bestaan al allerlei technologieën om deze uit de gsm’s en uit elektronica te krijgen, maar de eerste vraag is hoe je al die kleinere producten bij elkaar krijgt. Ondertussen zijn er al een aantal concepten ontwikkeld, maar het blijft een hele uitdaging.”

Kan sortering aan de bron een oplossing bieden?

“SUEZ juicht toe dat de afval- en materialenwetgeving in België nog meer de nadruk legt op het apart houden van de afvalstromen aan de bron. Daar geloven wij sterk in, omdat op die manier de kwaliteit van het materiaal het hoogst is. Als je zaken bij elkaar begint te gooien, dan krijg je een bepaalde degradatie in je materiaal, wat we willen vermijden. Als je kleine stromen begint selectief in te zamelen, moet je wel zeer goed nadenken over de manier waarop je dat doet, zonder ze te mengen met andere materialen. Ook hier gaat het weer voor logistieke uitdagingen.”

Hoe verhoudt manuele arbeid zich tot machinale verwerking?

“Bij SUEZ zijn we geen grote voorstander van heel veel manueel contact met afvalstoffen. Binnen de sector zien we een tweedeling: er zijn bedrijven die wel massaal voor manuele arbeid kiezen en afval via handen laten uitsorteren. Het klopt dat je zo bepaalde materialen kan recupereren, maar is dat iets dat we in 2021 nog door menselijke handen moeten laten doen? Ik heb daar vanuit veiligheids- en sociaal oogpunt wel wat vragen bij. Soms kan je niet anders – SUEZ heeft ook sorteerploegen – en dan is het kwestie van dat zo professioneel mogelijk te organiseren, maar we willen toch gaan voor een verdere automatisering van het proces. Momenteel zijn we in Gent bezig met de bouw van een nieuwe sorteerinstallatie state of the art met alle mogelijke technologieën die beschikbaar zijn. Het is in onze concurrentiële sector moeilijk om dergelijke grote investering te verantwoorden en door te rekenen. De overheid zou ook naar dat element moeten kijken. Ze benadrukt dat alles goed gesorteerd moet worden, maar kijkt te weinig naar de manier waarop bedrijven dat doen.”

Werkt SUEZ soms samen met maatwerkbedrijven?

“Dat doen we zeker en ik denk dat we dat in de toekomst ook meer gaan doen. Maatwerkbedrijven kunnen bepaalde activiteiten uitvoeren die in de reguliere sector te duur zijn maar die wel noodzakelijk zijn om een goede recyclage mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan textiel waarop bepaalde logo’s staan die uit een ander materiaal bestaan en die verwijderd moeten worden vooraleer het textiel gerecycleerd kan worden. Het is wel belangrijk om de rol van elke actor goed te definiëren zodat reguliere en gesubsidieerde arbeid elkaar aanvullen en niet beconcurreren.”

Meer lezen over SUEZ in België