Casier-SaraZwW

Auteur:

Sara Adam

Klanten bijstaan doorheen volledige proces
Brandbeveiliging begint bij de basis
Brandbeveiliging begint bij de basis

De komst van meer elektronica en dan vooral lithium-ion batterijen in het afval, heeft het aantal branden in de verwerking van afval doen toenemen. Het maakt verzekeraars nog minder happig om recyclagebedrijven op een betaalbare manier te verzekeren tegen brand.

Als specialist in het beheer van risico’s en verzekeringen, slaat Group Casier Risk & Insurance daarom een brug tussen beide partijen. Met raad en daad worden recyclagebedrijven bijgestaan door het gehele proces, van het proactief nemen van preventiemaatregelen tot de opvolging van het schadedossier, mocht het noodlot toch toeslaan.

Een wenskaart die een deuntje afspeelt bevat immers een kleine lithium-ion batterij!

De aanwezigheid van beschadigde lithium-ion batterijen is momenteel de belangrijkste oorzaak van branden in de afvalwereld. Ze duiken ook op in afvalstromen waar je ze op het eerste gezicht niet in zou verwachten. “Denk maar aan papier en karton”, opent Paul-Emmanuel Casier, managing director van Group Casier Risk & Insurance. “Een wenskaart die een deuntje afspeelt bevat immers een kleine lithium-ion batterij. Die wordt opgehaald met het oud papier, maar de gevolgen kunnen catastrofaal zijn tijdens de recyclage. Volgens de cijfers zou er in elke vrachtwagen vol papier en karton minstens een zo een batterij aanwezig zijn. Een verwerker kan hier zeer moeilijk op anticiperen. De kwaliteit van lithium-ion batterijen is bovendien zeer uiteenlopend en zal bepalen hoe snel ze instabiel worden. Brandveiligheid begint dan ook met het vermijden van lithium-ion batterijen in inkomende stromen. Verwerkers moeten daarom de dialoog durven aangaan met de inzamelaar. Elkeen is immers verantwoordelijk voor het materiaal dat hij aanlevert, verborgen gebreken incluis.”

“Eén kans om het goed te doen”

Het is net deze brede blik op de volledige keten van afvalverwerking die Group Casier Risk & Insurance tot een zeer gewaardeerde partner van recyclagebedrijven maakt. Het is immers niet evident voor bedrijven uit deze sector om op een betaalbare manier degelijk verzekerd te zijn tegen brand. “Lithium-ion batterijen mogen nu wel alle aandacht krijgen, maar brand kan vele oor­zaken hebben: zelf­ontbranding, elektriciteit, kwaad op­zet van mis­noegde buren …”, weet Casier. “Door de aard van het materiaal in recyclagebedrijven kan de kleinste vonk enorme gevolgen hebben. Informatie is dan ook cruciaal in brandbeveiliging. Hoe lithium-ion batterijen zich gedragen wordt momenteel volop onderzocht. We werken daarom nauw samen met onder andere sectorfederatie Denuo om onze vinger aan de pols te houden tot welke inzichten dit onderzoek kan leiden. Dat is immers het vertrekpunt om een adequaat preventiebeleid op het getouw te zetten. Je krijgt als bedrijf maar één kans om het goed te doen als je naar de verzekeraars stapt, net door de hogere risico’s. We helpen daarbij, zodat ze met vertrouwen de gesprekken kunnen aanvatten.”

Risico inschatten en indijken

Dat gebeurt enerzijds vanuit de expertise en knowhow van de 31 medewerkers in Gent en Menen. Anderzijds door de jaren ervaring, opgebouwd in de recyclage­wereld om de risico’s rond brand correct te helpen inschatten. Sara Adam is als preventie­adviseur niveau 2 gespecia­liseerd in de volledige problema­tiek rond brand­beveiliging. “Alles begint met een bezoek op de site. In functie van de risico’s die elke stroom met zich mee­brengt, hebben we een checklist opgesteld die we samen met het bedrijf door­lopen. Daaruit volgen dan de voor­naamste preventie­maatregelen. We nemen de in- en uit­gaande stromen onder de loep en kijken wat de kritische processen zijn die om extra detectie of controle vragen. Brand­veiligheid vertrekt echt vanuit de basis: elektriciteit in orde brengen, waken over keuringen, personeel bewust maken van het belang van preventie­maatregelen, toegangs­­controle … zonder een brand­veilige basis sta je nergens. Pas als dat goed zit, kijken we naar welke techno­logie er bestaat om de risico’s verder te helpen indijken.”

Klanten bijstaan doorheen volledige proces

Daar stopt het verhaal niet. Jaarlijks wordt er door Group Casier Risk & Insurance ook samen met het bedrijf nagekeken of de maatregelen nog steeds afdoende zijn. Adam: “We doen dit voorafgaand aan de verplichte inspectie van de verzekeraar. Werkt alles nog zoals het hoort? Bestaan er nieuwe technieken die van toegevoegde waarde kunnen zijn? We houden onze ogen en oren open telkens we op het terrein aanwezig zijn om onze klanten nog beter te kunnen helpen.” Mocht het noodlot dan toch nog toeslaan, staat Group Casier Risk & Insurance ook dan weer klaar voor zijn klanten. “Als het kan, gaan we van zodra de brandweer weg is, meteen ter plaatse. In de eerste plaats om hen gerust te stellen dat alles goed komt. We helpen de schade in te schatten en te verdedigen bij de verzekeraar, zodat de voorwaarden van de polis correct worden toegepast. Maar we helpen ook mee onderzoeken wat de oorzaak is om nieuwe schadegevallen in de toekomst te helpen vermijden”, besluit Adam.